Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Legalizacja pobytu cudzoziemców oraz zatrudnienie cudzoziemców

 

Oddział legalizacji Pobytu Cudzoziemców

przyjmuje klientów w godzinach:

poniedziałek od 900 do 1700

wtorek-piątek od 800 do 1500

UWAGA!

 

Od 1.08.2019 r., obsługa klientów

w Oddziale legalizacji pobytu cudzoziemców będzie odbywać się wyłącznie

po wcześniejszej rezerwacji wizyty

przez internet.

 

 

Informacja w sprawach

wydawania zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę i zaproszeń

pod numerem telefonu 89 523 26 12.

 

Informacja dla obywateli Unii Europejskiej (UE)

oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

pod numerem telefonu 89 523 22 71

 

 

 


Rezerwacja Cudzoziemca

Rezerwacja cudzoziemca

 

 


Wizyty można rejestrować z miesięcznym wyprzedzeniem.

O godzinie 0:00, 20 dnia każdego miesiąca uruchamiana jest rezerwacja na kolejny miesiąc, tj. 20.07.2019 r., zostanie uruchomiona rezerwacja na sierpień 2019 r.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie legalizacją pobytu, prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku. System pozwala na rezerwowanie wizyt w określonej perspektywie czasowej a pracownicy punktu obsługi nie mają możliwości dokonywania dodatkowych rejestracji. W związku z tym, procedurę legalizacji pobytu należy rozpoczynać jak najszybciej.

Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w ramach legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.

Uwaga: W przypadku, gdy termin rezerwacji wizyt dostępnych w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców wyznaczonych przez system rejestracji on-line przekracza termin legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, wniosek o zalegalizowanie pobytu należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w holu głównym tut. urzędu lub przesłać pocztą na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Wnioski nie złożone osobiście są obarczone brakami formalnymi. Cudzoziemcy, którzy skorzystają z ww. opcji  będą wzywani do osobistego stawiennictwa w wyznaczonym przez urząd terminie.

 

 

 ____________________________________________________________________

UWAGA

Zmiana formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r., poz. 779) od 27.04.2019 r., obowiązują nowe formularze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz nowe formularze załączników składanych do ww. wniosku.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Od 12.08.2018 r., obowiązuje

nowy wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

 

 

W związku z wejściem w życie

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1526)
od 12.08.2018 r., obowiązują nowe formularze wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

 

 

**********************

 

UWAGA 

 

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłaty skarbowej

Urząd Miasta

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

PKO Bank Polski S.A.

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

 

 

 

Karta Polaka  więcej >


Cudzoziemcy - Zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP  więcej >


Cudzoziemcy - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE  więcej >


Cudzoziemcy - zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP  więcej >


Cudzoziemcy - przedłużenie ruchu bezwizowego  więcej >


Cudzoziemcy - wymiana karty  więcej >


Cudzoziemcy - przedłużenie wizy  więcej >


Cudzoziemcy - POUCZENIE  więcej >


Obywatele UE  więcej >


Zatrudnienie cudzoziemców  więcej >


Wydawanie zaproszeń  więcej >


Udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców  więcej >


Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski  więcej >


Klauzule informacyjne - RODO  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Boczkowska
Data modyfikacji: 2019/07/15 11:57:38
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu