Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Paszporty


 

Poinformujemy Cię, że Twój paszport jest już gotowy do odbioru

 

Od 1 czerwca br. ułatwienia dla osób składających wniosek o nowy paszport. Każda osoba, która poda swój numer telefonu lub adres e-mail, zostanie poinformowana, że paszport jest gotowy do odbioru. Zmiany przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

                                                                                                                              

  

Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać trzeba przy składaniu wniosku o paszport podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowana osoba otrzyma informację, że paszport czeka na niego w urzędzie:

  •  smsem: „Twój paszport jest do odbioru w (nazwa urzędu, ulica)”
  •  e-mailem: „Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek”

Można podać zarówno numer telefonu i adres e-mail. Wniosek o nowy paszport można złożyć
w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani.

 

      

******************

                                                                                                           

 

  

INFORMACJA

 

 

Od 1 stycznia 2016 r. opłaty paszportowe mogą być realizowane za pomocą następujących kart płatniczych:

 

MASTERCARD

VISA

JCB

DINERS CLUB

 

Płatności innymi kartami niż wyżej wymienione oraz transakcje zbliżeniowe, DCC oraz BLIK nie mogą być realizowane. 

 

Do każdej transakcji dokonywanej kartą płatniczą doliczana będzie opłata dodatkowa w wysokości 1,1% wartości transakcji.

 

Podstawą prawną doliczania opłaty dodatkowej do kwoty wartości transakcji jest art. 60 § 2A ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

 
 

 

 *************************

„WIECZORY z PASZPORTEM” w 2018 r.:

 

Oddziału Paszportów obsługiwać będziemy klientów w drugą środę każdego miesiąca w godzinach 7.40 – 20.00:

- w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przy ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9;

- w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1/3;

- w Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Miasta w Giżycku przy Al. 1 Maja 14.

Wieczór z Paszportem w 2018 r.:

10 stycznia 2018 r.

14 lutego 2018 r.

14 marca 2018 r.

11 kwietnia 2018 r.

9 maja 2018 r.

13 czerwca 2018 r.

11 lipca 2018 r.

8 sierpnia 2018 r.

12 września 2018 r.

10 października 2018 r.

14 listopada 2018 r.

12 grudnia 2018 r.


                            
****************************************

                                               

 

Od 1 stycznia 2015r. członkowie rodzin wielodzietnych, legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny, są uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty.

 

Ulga obejmuje zniżkę w wysokości 75% dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy przewidują wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców w wysokości 50%. Uprawnienie tych osób do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

 

Opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny kształtują się następująco:

 

  z ulgą 75%

- do 13 roku życia opłata wynosi 15 zł

- od 13 do 25 roku życia dla osób uczących się opłata wynosi 35 zł*

 

z ulgą 50% dla osób dorosłych (rodzice, małżonek rodzica) opłata wynosi 70 zł.

 

Dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

*w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863)

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na stronie

www.rodzina.gov.pl

 

 

*********

INFORMACJA DLA WYBIERAJĄCYCH SIĘ

W PODRÓŻ ZA GRANICĘ

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: www.msz.gov.pl w zakładce „Polak za granicą” można znaleźć szereg przydatnych
informacji i wskazówek niezbędnych polskim turystom udającym się w podróż za granicę.

Zapoznanie się przed wyjazdem z informacjami zamieszczonymi na stronie

Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozwoli zadbać o własne bezpieczeństwo oraz uniknąć trudnych sytuacji podczas wyjazdów.

 

***********

Infolinia paszportowa

  89 519 09 24


Infolinia automatyczna czynna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
Połączenie z konsultantem możliwe jest po wybraniu tonowo numeru "0"
Godziny pracy konsultanta:

 pn.: 900-1700   

wt-pt.: 740-1500Uwaga! Koszt połączenia jest zgodny z obowiązującą taryfą Twojego operatora
sieci telekomunikacyjnej
 

  **************************

 

 

 

Paszporty-podstawowe informacje  więcej >


Wydawanie decyzji w sprawie odmowy wydania lub unieważnieniu paszportu  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Boczkowska
Data modyfikacji: 2018/01/18 09:33:56
Redaktor wprowadzający: Katarzyna Antosiak