Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Paszporty

 

KOMUNIKAT

 

Od 1 stycznia 2016 r. zmienione zostały przepisy (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) regulujące płatności dokonywane kartą płatniczą.

Nowe regulacje uniemożliwiają obecnie korzystanie z tej formy płatności przy ubieganiu się o dokument paszportowy.

O ponownym uruchomieniu terminali płatniczych zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 *************************

„WIECZORY z PASZPORTEM” w 2016 r.:

 

13 stycznia 2016 r.

10 lutego 2016 r.

9 marca 2016 r.

13 kwietnia 2016 r.

11 maja 2016 r.

8 czerwca 2016 r.

13 lipca 2016 r.

10 sierpnia 2016 r.

14 września 2016 r.

12 października 2016 r.

9 listopada 2016 r.

14 grudnia 2016 r.

 


                            
****************************************

                                               

 

Od 1 stycznia 2015r. członkowie rodzin wielodzietnych, legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny, są uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty.

 

Ulga obejmuje zniżkę w wysokości 75% dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy przewidują wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców w wysokości 50%. Uprawnienie tych osób do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

 

Opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny kształtują się następująco:

 

  z ulgą 75%

- do 13 roku życia opłata wynosi 15 zł

- od 13 do 25 roku życia dla osób uczących się opłata wynosi 35 zł*

 

z ulgą 50% dla osób dorosłych (rodzice, małżonek rodzica) opłata wynosi 70 zł.

 

Dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

*w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863)

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na stronie

www.rodzina.gov.pl

 

 

*********

INFORMACJA DLA WYBIERAJĄCYCH SIĘ

W PODRÓŻ ZA GRANICĘ

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: www.msz.gov.pl w zakładce „Polak za granicą” można znaleźć szereg przydatnych
informacji i wskazówek niezbędnych polskim turystom udającym się w podróż za granicę.

Zapoznanie się przed wyjazdem z informacjami zamieszczonymi na stronie

Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozwoli zadbać o własne bezpieczeństwo oraz uniknąć trudnych sytuacji podczas wyjazdów.

 

***********

Infolinia paszportowa

  89 519 09 24


Infolinia automatyczna czynna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
Połączenie z konsultantem możliwe jest po wybraniu tonowo numeru "0"
Godziny pracy konsultanta:

 pn.: 740-1700   

wt., śr., czw.: 740-1500

 pt.: 900-1500

Uwaga! Koszt połączenia jest zgodny z obowiązującą taryfą Twojego operatora
sieci telekomunikacyjnej
 

  **************************

 

 

 

Paszporty-podstawowe informacje  więcej >


Wydawanie decyzji w sprawie odmowy wydania lub unieważnieniu paszportu  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Boczkowska
Data modyfikacji: 2016/01/26 14:25:08
Redaktor wprowadzający: Katarzyna Antosiak