Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Informacja dla dłużników, komorników o zmianie numeru rachunku bankowego

Zgodnie z art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016, poz. 2260) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 2017 roku Funduszu Skarbu Państwa stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy uchylonej w art. 133 ww. ustawy przejmują wojewodowie.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż do Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Olsztynie został złożony wniosek o zamknięcie rachunku pomocniczego o numerze 02 1130 1189 0025 0126 7920 003.

 

Należności dotyczące likwidowanego Funduszu Skarbu Państwa należy wpłacać na rachunek dochodów budżetowych prowadzony
w Narodowym Banku Polskim

o numerze 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2017/01/13 14:31:51
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska