Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Dostarczanie dokumentów elektronicznych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim należy:
1. Zarejestrować się, a następnie zalogować na platformie www.epuap.gov.pl

Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot (wg podziału terytorialnego): Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie(Województwo Warmińsko-Mazurskie) 
Instrukcja wyszukiwania podmiotów 

3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. 
Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji 'Szczegółowe informacje' zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. 
Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. 

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.  

  Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do W-M UW w Olsztynie:
1.      Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2.      Akceptowalne formaty załączników to:
a.      DOC, RTF
b.      XLS
c.       CSV
d.      TXT
e.       GIF, TIF, BMP, JPG
f.        PDF
g.      ZIP
3.      Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4.      dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2012/08/21 12:54:14
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska