Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw nadzorowanych przez byłego Wojewodę Olsztyńskiego oraz przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, których akta przechowywane są w archiwach poza Urzędem.

Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą "Otex" w Olsztynie.

10-528 Olsztyn ul.Partyzantów17

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Państwowy Ośrodek Maszynowy

11-200 Górowo Iławeckie

ul Kościuszki 17

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Państwowy Ośrodek Maszynowy

14-200 Iława

ul.Ostródzka 53

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Państwowy Ośrodek Maszynowy

13-100 Nidzica ul.Olsztyńska24

Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "Integra"

10-410 Olsztyn ul. Lubelska 43B

tel. [089] 5331473

Państwowy Ośrodek Maszynowy

14-100 Ostróda ul.Grunwaldzka 18

Archiwum Państwowe w Olsztynie

ul. Partyzantów 18

10-521 Olsztyn

tel. (089)527-60-96

Państwowy Ośrodek Maszynowy

12-100 Szczytno ul.Wielbarska 24

Polmaxpol Sp. z o.o.

ul.Brwinowska 12

05-822 Malinówek Oddział Kolonia 111C

12-140 Świętajno

tel. [022]7248207 kom.090 282795

Państwowy Ośrodek Maszynowy

14-150 Olsztynek ul.Mrongowiusza 29

Urząd Miasta w Olsztynku

ul. Ratusz 1

11-150 Olsztynek

tel.[089]5192756

Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych w Kętrzynie z/s w Kruszewcu

14-404 Karolewo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Usług Transportowych w Łęgajnach

11-010 Barczewo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Rolnictwa "TOREX"

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Polna 3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych

11-200 Górowo Iławeckie ul.Armii Czerwonej 37

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego

11-010 Barczewo ul.Wojska Polskiego 48

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ”

10-522 Olsztyn ul.Partyzantów 1

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ”

12-130 Pasym ul Kościuszki 7

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ”

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Gnieźnieńska 5

AGRONOVA Sp. z o.o. w upadłości

Biuro Syndyka

ul. Dabrowszczaków 24/1

tel. (089) 5277493

(akta prac. nie zostały przekazane przez Spółkę – Syndykowi masy)

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ”

11-400 Kętrzyn ul Chopina 1

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego

10-407 Olsztyn ul.Lubelska 26/28

Chłodnia-Olsztyn" Sp. z o.o

10-407 Olsztyn

ul.Lubelska 26/28

tel.[089]5337118, 5336714

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las”

10-408 Olsztyn ul Lubelska 35

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Cukrownia „Kętrzyn” w Kętrzynie

10-400 Kętrzyn ul Asnyka 1

Rolimpex Cukier" Sp. z o.o.

Cukrownia "Kętrzyn"

10-400 Kętrzyn

ul.Cukrownicza 5

Państwowe Przedsiębiorstwo Drobiarskie

14-200 Iława ul.Dąbrowskiego 11

Iławskie Zakłady Drobiarskie

"EKODROB" S.A.

14-200 Iława  ul.Dąbrowskiego 11

tel (089) 648 22 41

Przedsiębiorstwo Przemysłu Lniarskiego "MILEN"

14-310 Miłakowo ul.Nowotki 2a

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane

11-200 Bartoszyce ul.Przemysłowa 10

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane

14-100 Iława ul Lubelska 3

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane

 „IPB” Sp z o.o

14-100 Iława

tel.[089]6483204

Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane

11-400 Kętrzyn ul Wojska Polskiego 11

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Kombinat Budowlany

10-456-Olsztyn ul. St. Wyszyńskiego 3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Bisbud"

11-300 Biskupiec ul.Chrobrego 22

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

11-400 Kętrzyn ul. Budowlana 3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

10-407 Olsztyn

ul Lubelska 30

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

14-100 Ostróda ul Olsztyńska 56

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

11-200 Bartoszyce Sędławki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

11-400 Kętrzyn

ul. Zbożowa 6

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

14-300 Morąg ul. Przemysłowa 7

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

11-700 Mrągowo ul. Przemysłowa 8

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego

10-603 Olsztyn ul Metalowa 6

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montaży Budownictwa Rolniczego "Fermstal"

11-700 Mrągowo ul. Przemysłowa 7

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Budownictwa Rolniczego

14-100 Ostróda ul Przemysłowa 8

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

13-100 Nidzica ul.Jagiełły 8

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego

10-410 Olsztyn ul. Lubelska 43

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa

Komunalnego

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Lenina 30

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa Komunalnego "Transbud"

10-410 Olsztyn ul. Towarowa 17

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego

11-200 Bartoszyce ul. Warszawska 22

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt"

10-959 Olsztyn ul Kościuszki 89/91

Archiwum Państwowe
w Olsztynie

ul. Partyzantów 18

10-521 Olsztyn

tel. (089)527-60-96

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

10-542 Olsztyn ul Dąbrowszczaków 39

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych i Mieszkaniowych

10-039 Olsztyn ul.Barczewskiego 11

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Argona"

11-100 Lidzbark Warmiński ul Rataja 7

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Morena"

11-200 Bartoszyce

ul Pieniężnego 10

Polmaxpol Sp. z o.o .

ul.Brwinowska 12

05-822 Malinówek

Oddział Kolonia 111C

12-140 Świętajno

tel. [022]7248207 kom.090 282795

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" w Olsztynie

10-416 Olsztyn

ul. Towarowa 5

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych

11-100 Lidzbark Warminski

ul. Pl. Wolności 5

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Handlu i Transportu Zwierząt "Polmazur"

14-100 Ostróda-Kajkowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS

10-283 Olsztyn ul. Jagiellońska55

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne PKS Sp. z o.o.

10-417 Olsztyn

ul Towarowa 20A

tel[089]5330004

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia PKS

10-283 Olsztyn

ul. Jagiellońska55

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne PKS Sp. z o.o.

10-417 Olsztyn

ul Towarowa 20A

tel[089]5330004

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS

10-417 Olsztyn

ul Towarowa 20A

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne PKS Sp. z o.o.

10-417 Olsztyn

ul Towarowa 20A

tel[089]5330004

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

11-430 Korsze

ul. Wolności 18

Polmaxpol Sp. z o.o .

ul.Brwinowska 12

05-822 Malinówek Oddział Kolonia 111C

12-140 Świętajno

tel. [022]7248207 kom.090 282795

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

11-440 Reszel

ul.Wojska Polskiego 9

Polmaxpol Sp. z o.o .

ul.Brwinowska 12

05-822 Malinówek Oddział Kolonia 111C

12-140 Świętajno

tel. [022]7248207 kom.090 282795

Państwowe Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe

14-320 Zalewo Zalewo 128

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Usług Rolnych

11-040 Dobre Miasto

ul. Fabryczna34

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

11-040 Dobre Miasto Knopin

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

Parleza-Welka

11-305Borki Wielkie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztynl

Państwowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Sądbud"

11-312 Sątopy-Samulewo 29

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Mechanizacji i Transportu

Kamionek 12-100 Szczytno

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Drewbet"

11-200 Bartoszyce

ul. Warszawska 22

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Handlu i Transportu Zwierząt w Kętrzynie z siedzibą w Wajsznorach

11-400 Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Transportowe "Translen"

12-100 Szczytno

ul. Gnieźnieńska 2

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Zakład Aparatury Elektronicznej "Elpan"

14-260 Lubawa

ul. Dworcowa 24

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

10-409 Olsztyn

ul. Lubelska46

Budimex Olsztyn Spółka Akcyjna 10-310 Olsztyn

ul. M. Zientary Malewskiej 65

tel.[089] 5265081

Zakład Urządzeń Mechaniczno Elektronicznych "UNITRA-ZUMET"

11-200 Bartoszyce

ul. Drzewna 5

Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielni Pracy i Użytkowników "Integra"

10-410 Olsztyn

ul. Lubelska 43B

tel. [089] 5331473

Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar"

11-700 Mrągowo

ul. Kolejowa 6

Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielni Pracy i Użytkowników "Integra"

10-410 Olsztyn

ul. Lubelska 43B

tel. [089] 5331473

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

11-400 Kętrzyn

ul. Dworcowa 19

Składnica Akt Niearchiwalnych Spółdzielni Pracy i Użytkowników "Integra"

10-410 Olsztyn

ul. Lubelska 43B

tel. [089] 5331473

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe

11-040 Dobre Miasto Knopin

Agencja Własności Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Olsztynie

10-448 Olsztyn

ul. Głowackiego 6

tel[5235029]

Zakład Urządzeń Technologicznych

12-100 Szczytno

ul. Dąbrowskiego 6

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych w Barczewskim Dworze

11-010 Barczewo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Państwowy Ośrodek Maszynowy

14-300 Morąg

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Mazur-Tourist"

10-018 Olsztyn ul.Staromiejska 6

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Mazur –Tourist” Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 1

10-442 Olsztyn

tel. 089/5221479

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa "Centrala Nasienna"

Kurzętnik

ul.Lidzbarska 3

Kujawsko-Pomorski UW-Ośrodek Zamiejscowy w Toruniu

Biuro Projektów Wodnych Melioracji

10-547 Olsztyn,

ul.Kajki 10/12

Archiwum Państwowe w Olsztynie

ul. Partyzantów 18

10-521 Olsztyn

tel. (089)527-60-96

Przedsiębiorstwo Mechanizacji i Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET"

12-250 Orzysz,

ul.Wojska Polskiego 54

Składnica Akt Agencja Promocyjna Handlowo-Usługowa Ariusz Małek

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 2, pok. 804

15-111 Białystok

tel. 085/6785550;

085/6750618

Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Ornecie

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ornecie, ul. Krośnieńska 1, 14-510 Orneta

Zakłady Przemysłu Odzieżowego TRUSO w Elblągu

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Jana i Ireny Przedpolewskich w Elblągu,

ul. Odzieżowa 2

Przedsiębiorstwo Romontowo-Montażowe w Elblągu

(funkcjonujące przy zakładach Piwowarskich)

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Wojewódzkie Przedsiebiorstwo Handlu Wewnetrznego w Elblągu

(w skład WPHW wchodzi Miejski Handel detaliczny – podzielony w 1976 roku – tylko część przemysłowa)

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Zakład Remontowo-Budowlany
w Mleczewie

 

Agencja Własności Rolnych

Oddział Terenowy w Gdańsku

Z/s w Pruszczu Gdańskim

Centralna Składnica Akt

Ul.Powstańców Warszawy 28

83-000 Pruszcz Gdański

tel. 058 300 48-41

fax. 058 300 48 43

Fabryka Maszyn Rolniczych „AGROMET” w Malborku – tylko akta pracowników z okresu likwidacji zakładu

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Elbląskie Przedsiębiorstwo Transportowo- Spedycyjne w Elblągu

(w tym: Przedsiebiorstwo Transportowe handlu Wewnętrznego w Gdańsku – bez Zakładu Nr 4 przy ul. Hetmiańskiej w Elblągu, którego akta przechowuje Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Targ Drzewny 3/7,80-886 Gdańsk

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” w Elblągu

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiebiorstwo Sprzetowo- Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „TRANSROL” w Elblągu

oraz filie w:

Pasłęku, Nowym Dworze gdańskim i Ornecie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiebiorstwo Usług Rolnych we Fromborku

 

Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie

Gospodarstwo Skarbu Państwa

Ul. Bałtycka 65

10-175 Olsztyn

tel. 089 523 89 02

Terenowy Zespół Usług projektowych w Braniewie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Terenowy Zespół Usług Projektowych w Kwidzynie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Terenowy Zespół Usług Projektowych w Malborku

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kwidzynie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego w Malborku

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Handlu Spożywcego w Malborku

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mikołajkach Pomorskich

 

Agencja Własności Rolnych

Oddział Terenowy w Gdańsku

Z/s w Pruszczu Gdańskim

Centralna Składnica Akt

Ul.Powstańców Warszawy 28

83-000 Pruszcz Gdański

tel. 058 300 48-41

fax. 058 300 48 43

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych w Pieniężnie

 

Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie

Gospodarstwo Skarbu Państwa

Ul. Bałtycka 65

10-175 Olsztyn

tel. 089 523 89 02

Żuławskie Przedsiębiorstwo Drogowe w Nowym Dworze Gdańskim

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Elblągu

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALLMET” S.A.
 w Elblągu

(w tym: dawne Wojskowe Zakłady Naprawcze i Wojskowe Zakłady Lotniskowe w Elblągu

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu

(wcześniejsze Elbląskie Przedsiębiorstwo Budowlane)

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/01/03 09:42:03
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska