Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Informacje nieudostepnione w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego są udostępniane na wniosek ( wzór wniosku do pobrania poniżej). 

 

Aby otrzymać stosowną informację publiczną z zakresu działania Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. Nr 112, z późniejszymi zmianami) należy zwrócić się do:

 Biuro Wojewody

 pokój nr 154, telefon (89) 523-22-27,
 e-mail: rzecznik@uw.olsztyn.pl

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/01/20 10:13:30
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska