Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. poz. 652) - wraz z wzorem wniosku o wpis do rejestr (załacznik) oraz wzorem wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru (załącznik nr 4).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Jastrzębski
Data modyfikacji: 2019/05/13 09:21:44
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska