Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Olsztynie
Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Olsztynie jest gospodarstwem pomocniczym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się prowadzeniem wojewódzkiej ewidencji ludności, obsługą informatyczną i audiowizualną urzędu oraz pracami zleconymi między innymi przez MSWIA, Ministerstwo Sprawiedliwości, ZUS, Krajowe Biuro Wyborcze.

Sekretariat i hol w WOI-TBD

.

Zarządzenie nr 35 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych z siedzibą w Olsztynie  więcej >


Kluczowe osoby  więcej >


Kontakt  więcej >


Statut  więcej >


Struktura organizacyjna  więcej >


Zakres działania  więcej >


Regulamin organizacyjny  więcej >


Zamówienia publiczne  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2010/03/02 12:36:54
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu