Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Akty prawne
powszechnie obowiązujące (określające podmioty administracji publicznej w województwie)

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. nr 31 z dnia 26 lutego 2009r., poz.206)  więcej >


Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. (Dz. U. nr 227 z dnia 23 grudnia 2008 r., poz.1505)  więcej >


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r.w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.  więcej >


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych,wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników słuzby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom służby cywilnej  więcej >


Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. (Dz. U. nr 33 z dnia 26 lutego 2003 r., poz. 263)  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2012/08/17 15:08:41
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska