Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenie nr 270 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2015/10/15 11:54:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska