Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Skrzynka podawcza

Informujemy, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została skrzynka podawcza z automatycznym urzędowym poświadczeniem odbioru.Podpisane elektronicznie dokumenty można doręczać do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzez formularz internetowy znajdujący się pod adresem:http://esp.uw.olsztyn.pl/esp2 oraz na adres email: esp@uw.olsztyn.plUrzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny doręczony Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej w formacie MS DOS 3,5” lub urządzeniu typu Pen Drive.Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2010/04/13 09:55:11
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu