Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Uwaga: w celu uniknięcia nieporozumień związanych ze zmianami czasu (letni/zimowy), czas w historii dodatkowo podaje informacje czy jest to czas zimowy (GMT+1) czy letni (GMT+2). Ze względów prawnych czas zmiany musi by precyzyjnie oznaczony.[strona]
 
  od    do 
 
   na stronie   
 
DATA I CZAS MODYFIKACJI STRONA REDAKTOR OPIS ZMIANY
  2018/10/04 12:37:22 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2018/10/04 12:36:36 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2018/10/04 12:34:46 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2018/10/04 12:33:13 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2018/05/25 16:55:50 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2018/05/25 16:55:05 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2018/05/25 16:53:38 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2018/05/25 16:45:01 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2018/05/25 14:48:07 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
  2014/05/08 12:25:32 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/05/06 13:45:47 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/05/06 13:45:15 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/05/06 13:44:31 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/05/06 12:24:44 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/05/06 12:24:25 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/05/06 12:23:36 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/02/25 11:19:43 GMT+1 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/02/25 09:04:22 GMT+1 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska -
  2014/02/25 09:03:11 GMT+1 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji ewa_majdanska W związku z wejściem w życie w dniu 22 lutego 2014 r. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r., poz. 176) przedstawiam poniżej informacje dotyczące wydawania dzienników praktyki zawodowej: wzór wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej znajduje się na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od osób zamieszkałych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego; wnioski należy składać w siedzibie organu, dla każdego zakresu uprawnień oddzielnie; do każdego wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 złotych; na dowodzie przekazanej opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty oraz imię i nazwisko osoby zainteresowanej; numer konta, na które należy dokonać opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej, znajduje się na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; podczas składania wniosku należy okazać osobie przyjmującej, dowód tożsamości oraz odpowiednio oryginał dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub oryginał dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; odbiór dziennika należy potwierdzić w prowadzonym przez Wojewódzkiego Inspektora rejestrze wydanych dzienników praktyki zawodowej; Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie pod numerem telefonu: 89 523 25 06 lub 89 523 25 51 w godzinach 7:30 – 15:30.
  2011/04/14 15:12:30 GMT+2 wx_wingik~co_mozna_zalatwic_w_inspekcji tomasz_templin -
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2003/06/27 16:23:27
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu