Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Pliki do pobrania:
     ikonka   46.13_zawiadomienie_o_ponownym_wyborze_oferty___czesc_vi.doc
     ikonka   46.13_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc
     ikonka   46.13_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   46.13_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_jej_modyfikacja.doc
     ikonka   46.13_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   46.13_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   46.13_1_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
     ikonka   46.13_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
     ikonka   46.13_3_informacja_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   46.13_4_formularz_oferty.doc
     ikonka   46.13_5_wykaz_wykonanych_glownych_dostaw.doc
     ikonka   46.13_6_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_i.doc
     ikonka   46.13_7_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_ii.doc
     ikonka   46.13_8_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_iii.doc
     ikonka   46.13_9_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_iv.doc
     ikonka   46.13_10_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_v.doc
     ikonka   46.13_11_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_vi.doc
     ikonka   46.13_12_projekt_umowy_dla_czesci_i.doc
     ikonka   46.13_13_projekt_umowy_dla_czesci_ii.doc
     ikonka   46.13_14_projekt_umowy_dla_czesci_iii.doc
     ikonka   46.13_15_projekt_umowy_dla_czesci_iv.doc
     ikonka   46.13_16_projekt_umowy_dla_czesci_v.doc
     ikonka   46.13_17_projekt_umowy_dla_czesci_vi.doc

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2013/12/06 15:13:13
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu