Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 16.03.2018 r.

 

IGR-I.746.2.1.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek  Pana Jerzego Tabaka, ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo, pełnomocnika Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,  została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu   publicznego polegającej na:  budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV  w obszarze   linii nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo.

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 260/7, obręb 0001 Morąg, gmina miasto Morąg,  powiat ostródzki,, stanowiącej teren  zamknięty .

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/20 15:13:28
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska