Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.31.2017

z dnia 5 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, reprezentowanego przez Pana Wojciecha Błażewicza , Biuro projektów NOW-EKO sp. z o.o. , ul Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren:

Obręb: 0002 , działki nr : 105, 46/24, 46/26, 47/5, 47/14, 114/2, 114/1, 113/1, 108/4, 55/9, 57/3, 104, 103, 107, 134/2, 135, 138/3, 138/1, 145/2, 101/9, 183, 84/2, 84/1, 147 , Grodziczno;

Obręb: 0007 , działki nr : 350, 349, 357/1, 356, 353, 304, 344, Montowo;

na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową i przebudową zjazdów:

Obręb: 0002 , działki nr :46/24, 46/26, 47/5, 114/2, 114/1, 113/7, 113/5, 112/3, 112/5, 112/11, 111/1, 111/2, 108/4, 57/3, 104, 107, 106, 133, 134/4, 138/3, 138/1, 145/2, 101/9, 101/2, 183, 84/2, 84/1, 146, 147, Grodziczno;

Obręb: 0007 , działki nr: 350, 349, 356, 355, 354, 304, 344, 343/10 , Montowo.

 

W związku powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 332.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 10:35:00
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska