Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.5.2016

z 07.03.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Tęczowy Las 1 w Bartągu, reprezentowanej przez Pana Władysława Chamerę, zostało wznowione postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/16 z 12 maja 2016 r., znak IGR-II.7820.1.5.2016 udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda” w części dotyczącej działki nr 335/92 (powstałej z podzielenia działki nr 335/78 na dz. nr 335/91 i 335/92) obręb 0001 Bartąg, gmina Stawiguda.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 323 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30).

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 141 § 1 oraz art. 142 k.p.a. nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/09 11:10:44
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska