Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nr rej. IGR-II.7820.1.3.2019

z 15.03.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drógpublicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z zm.),

Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, została wydana decyzja Nr 09/19 z dnia 15 marca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 13/18 z dnia 20.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500”, w zakresie:

1)      zmiany w treści decyzji zapisów punktu 6.1.:

-        z: „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”,

-        na: „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”;

2)      zmiany projektu budowlanego:

-        zmiana konstrukcji nawierzchni, zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Pasym z dnia 14.12.2018 r. znak: RRG.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, zmieniającą w zakresie konstrukcji drogi ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Pasym z dnia 08.08.2017 r. znak: RRG.6220.5.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:23:41
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska