Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 15.01.2018 r.

 

IGR-I.746.2.48.2018

 

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

            Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r., poz.2096 j.t.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Osipów oraz  Pani Bożeny Grądziel, działających z upoważnienia   inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,    ul. Targowa 74,  03-734 Warszawa, została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu   publicznego polegającej na: budowie 2 masztów teletechnicznych  przy  linii kolejowej  nr 219 Ełk-Szczytno w km około 82,560 i 116,352 .

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych:  nr  132/3 obręb 0001 Ruciane-Nida , gmina Ruciane-Nida, powiat piski, oraz 12/1 obręb 0013 Kaliszki, gmina Biała Piska , powiat piski, stanowiących teren  zamknięty .

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:18:12
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska