Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
24.12.2012 r.

Wstępna uzupełniona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2013 r. zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
UWAGA!

Zgodnie z pkt 11.2. programu wnioskodawca, który zgłosił wniosek w ramach uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r., może wnieść zastrzeżenie do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków, w terminie 10 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.
W świetle powyższego zapisu wnioskodawcom zmieniającym w drodze aneksu złożone wcześniej wnioski nie przysługuje możliwość wniesienia zastrzeżeń.
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2012/12/24 14:17:15
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska