Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  więcej >


Kontrole realizowane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  więcej >


Kontrola realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej  więcej >


Kontrole realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (ŚR),pomocy osobom uprawnionym do alimentów (FA) oraz pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)  więcej >


Kontrole realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  więcej >


Kontrole realizacji zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych  więcej >


Kontrole urzędów pracy  więcej >


Kontrole realizacji przez gminy dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników  więcej >


Kontrole MALUCH +  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Stupienko Elwira
Data modyfikacji: 2019/03/22 15:13:34
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska