Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa  więcej >


Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  więcej >


Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze uprawnień do kierowania pojazdami  więcej >


Kontrola realizacji zadań z zakresu Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  więcej >


Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o transporcie drogowym  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Stupienko Elwira
Data modyfikacji: 2018/12/13 10:03:09
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska