Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Zarządzenia Nr 299 Wojewody W-M z dnia 2 października 2015r. zmieniającego zarządzenie Nr 53 Wojewody W-M z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, zmienione zarządzeniem Nr 69 z dnia 25 lutego 2014r  więcej >


Zarządzenia Nr 187 Wojewody W-M z dnia 30.06.2014r. zmieniającego zarządzenie Nr 229 Wojewody W-M z dnia 13.07.2011r. w sprawie koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie warmińsko – mazurskim w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  więcej >


Zarządzenia Nr 69 Wojewody W-M z dnia 25 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie warmińsko-mazurskim w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 13 stycznia 2011r.zmieniające zarządzenie Nr 244 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 244 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  więcej >


ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 53 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA GENERALNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE z dnia 19 marca 2012r.w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  więcej >


Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców, którzy posiadają pozwolenie wojewody warmińsko-mazurskiego na nabywanie, używanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 283 ze zm.), w zw. z art. 78a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Stupienko Elwira
Data modyfikacji: 2017/05/29 10:39:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska