Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  

Rozpowszechnianie i prenumerata Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbywa się:
- na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 354 (sekretariat),tel. (89) 5232400

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:
- Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

 UWAGA - Treść Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zamieszczonych pn. >Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego< nie stanowi źródła prawa lecz jest tylko zapisem elektronicznym Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydawanego w postaci papierowej i ma charakter informacyjny.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Sobańska
Data modyfikacji: 2010/11/29 09:28:24
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska