Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl

Rozpowszechnianie i prenumerata Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbywa się:


- na podstawie nadesłanego zamówienia do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Biuro Obsługi Urzędu, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 52 32 293,
- w punkcie sprzedaży w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn,  Biuro Obsługi Urzędu, pokój 334 (III piętro),tel. (89) 52 32 293.


Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:


- Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591.

 


UWAGA  

Treść Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zamieszczonych na Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego  nie stanowi źródła prawa lecz jest tylko zapisem elektronicznym Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydawanego w postaci papierowej i ma charakter informacyjny.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Sobańska
Data modyfikacji: 2011/01/05 15:18:20
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska