Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w: - Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Treść niniejszych stron Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko materiałem informacyjnym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.


W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. z 2008 r., nr 75, poz. 451, z późn. zm.), Dzienniki Urzędowe będą opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do weryfikacji podpisu może posłużyć (po zainstalowaniu – wymagany min. system operacyjny Windows XP) aplikacja Sigillum dostępna do pobrania pod adresem http://sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html

Pliki do pobrania:
     ikonka   2009_dz._u._nr_1.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_2.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_3.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_4.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_5.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_6.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_7.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_8.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_9.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_10.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_11.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_12.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_13.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_14.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_15.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_16.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_17.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_18.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_19.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_20.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_21.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_22.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_23.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_24.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_25.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_26.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_27.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_28.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_29.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_30.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_31.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_32.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_33.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_34.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_35.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_36.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_37.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_38.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_39.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_40.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_41.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_42.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_43.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_44.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_45.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_46.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_47.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_48.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_49.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_50.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_51.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_52.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_53.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_54.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_55.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_56.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_57.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_58.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_59.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_60.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_61.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_62.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_63.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_64.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_65.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_66.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_67.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_68.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_69.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_70.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_71.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_72.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_73.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_74.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_75.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_76.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_77.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_78.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_79.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_80.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_81.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_82.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_83.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_84.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_85.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_86.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_87.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_88.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_89.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_90.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_91.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_92.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_93.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_94.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_95.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_96.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_97.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_98.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_99.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_100.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_101.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_102.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_103.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_104.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_105.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_106.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_107.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_108.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_109.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_110.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_111.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_112.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_113.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_114.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_115.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_116.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_117.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_118.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_119.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_120.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_121.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_122.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_123.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_124.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_125.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_126.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_127.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_128.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_129.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_130.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_131.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_132.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_133.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_134.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_135.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_136.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_137.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_138.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_139.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_140.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_141.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_142.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_143.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_144.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_145.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz.u._nr_146.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_147.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_148.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_149.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_150.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_151.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_152.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_153.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_154.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_155.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_156.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_157.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_158.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_159.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_160.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_161.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_162.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_163.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_164.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_165.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_166.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_167.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_168.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_169.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_170.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_171.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr._172.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr._173.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_174.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_175.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_176.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_177.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_178.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_179.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_180.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_181.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_182.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_183.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_184.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_185.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_186.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_187.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_188.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_189.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_190.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_191.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_192.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_193.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_194.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_195.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_196.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_197.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_198.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_199.pdf.signpro
     ikonka   2009_dz._u._nr_200.pdf.signpro

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Sobańska
Data modyfikacji: 2013/03/05 13:25:01
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska