Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

         Cyfrowe szkoły

 

Wojewoda warmińsko-mazurski zatwierdził listę 16 szkół z terenu województwa, które zakwalifikowały się do objęcia pilotażowym programem rządowym „Cyfrowa szkoła”. Szkoły otrzymają elektroniczne pomoce dydaktyczne, cyfrowe podręczniki i komputery ogólnej wartości blisko 1.700 tys . zł.

Głównym celem programu jest wspieranie modelu nauczania z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zachęcanie nauczycieli i  uczniów do kreatywności, umiejętności współpracy oraz korzystania ze źródeł cyfrowej wiedzy, rozwijania cyfrowych kompetencji.

            Do programu w naszym województwie wnioski złożyło ogółem 100 szkół , w tym do wariantu I, (w którym z zakupionych laptopów uczniowie mogą korzystać tylko w szkole) zgłosiło się 99 szkół. Tylko jedna wyraziła zainteresowanie II  wariantem  programu  zezwalającemu uczniom zabierać laptopy do domu.

Zespół powołany do oceny wniosków , stwierdził, że 74 szkoły nie spełniały wymogów zarządzenia Rady Ministrów. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły błędnej kalkulacji kosztów dofinansowania wydatków inwestycyjnych. Kryteria  spełniało 26 szkół . Niestety, kwota jaka została przyznana naszemu województwu na program nie wystarczała na dofinansowanie wszystkich. Zespół oceniający, któremu przewodniczył wicekurator Marek Szter, zdecydował o przeprowadzeniu losowania.   Wylosowano 13 szkół w wariancie I oraz 3 szkoły do wariantu II programu, które deklarowały również uczestnictwo w wariancie II.

Szczęśliwa trzynastka  to : Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Kruklankach, Szkoła Podstawowa w Świętajnie, Zespół Szkół nr 5 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie, Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach, Szkoła Podstawowa w Wilkasach, Szkoła Podstawowa w Tylkowie. Ogółem szkoły otrzymają dotacje w wysokości ok. 1.320 tys.

            W wariancie II, trzy szkoły dostaną ogółem ponad 370 tys zł, są to  : Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie i Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu.

 Po roku trwania pilotażowego programu, wojewodowie ocenią jego efekty.

            W całym kraju w programie uczestniczyć będzie około 380 szkół , a budżet państwa przeznaczył na ten cel 61 mln zł.

 
Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Florczak
Data modyfikacji: 2012/05/16 15:26:49
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska