Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Lp.
Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon,
e-mail
Typ domu
Podmiot prowadzący
Liczba
miejsc
Numer
w rejestrze
 
Rodzaj
wydanego zezwolenia
 
 
Numer i data
wydania zezwolenia
 
1
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Boh. Monte Casino 4
11-200 Bartoszyce
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
i w podeszłym wieku
Powiat Bartoszycki
70
12
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.V.0913-2/08
10.04.2008 r.
2
Dom Pomocy Społecznej 
ul. 9 Maja 7
11-330 Bisztynek
tel. 89 718 84 25
 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
(kobiety)
Powiat Bartoszycki
80
10
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS-IV-EB.9423.1.2.2011/ES
23.09.2011r.
3
Dom Pomocy Społecznej
Szczurkowo 25
11-210 Sępopol
tel.89 762 25 75
 
dla osób
w podeszłym wieku
 
Powiat Bartoszycki
43
9
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.V.9013-005/09
22.03.2010 r.
4
Dom Pomocy Społecznej
ul. Królewiecka 35
14-500 Braniewo
tel. 55 644 23 58
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Braniewski
68
28
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.II.SK.9013-10/06
08.01.2007 r.
5
Dom Pomocy Społecznej
13-214 Uzdowo 18/19
tel. 23 696 54 16
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Działdowski
97
5
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.II.9013-010/07
14.03.2008 r.
6
Dom Pomocy Społecznej
ul. Toruńska 17
82-300 Elbląg
tel. 55 233 78 01
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku
 
Miasto Elbląg
 
135
29
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.V.9013-002/09 09.11.2010 r.
7
 
Dom Pomocy Społecznej
ul. Bema 8
82-300 Elbląg
tel. 55 237 22 30
 
dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
z/s w Warszawie
47
14
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.II.SK 9013-14/06
20.12.2006 r.
 
8
Dom Pomocy Społecznej
ul. Kasprzaka 10
82-300 Elbląg
tel. 55 235 69 20
 
dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Zgromadzenie Sióstr
św. Jadwigi
Prowincja Katowicka
w Katowicach
45
36
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.V.0913-3/08
23.12.2008 r.
9
Dom Pomocy Społecznej
ul. Pułaskiego 1c
82-300 Elbląg
tel. 55 235 31 15
 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Miasto Elbląg
 
20
35
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.II.SK 9013-17/06
22.01.2007 r.
10
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Szpitalna 2
82-340 Tolkmicko
tel. 55 231 61 63
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Powiat Elbląski
116
31
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.V.9013-006/08 
26.01.2009 r.
11
Dom Pomocy Społecznej 
Rangóry
82-300 Elbląg
tel. 55 234 88 92/ 234 82 13
dla osób przewlekle somatycznie chorych
(kobiety)
Powiat Elbląski
42
6
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.V.9013-007/08
11.03.2009 r.
 
12
Dom Pomocy Społecznej
„Krokus”
Władysławowo 4
82-300 Elbląg
tel. 55 232 42 66
 dpskrokus@interia.pl
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
(mężczyźni)
Powiat Elbląski
40
7
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.V.9013-005/08
26.01.2009 r.
13
Dom Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 1
19-321 Nowa Wieś Ełcka
tel. 87 619 74 81
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Ełcki
280
8
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-015/06
15.02.2008 r.
14
Dom Pomocy Społecznej „Lili”
Golubie 7 19-314 Kalinowo
87 621 11 97
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Warmińsko-Mazurska Wspólnota Gospodarcza Spółka z o. o.
64
44
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD
14.03.2011
15
Dom Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 2
19-300 Ełk
tel. 87 610 20 39
 
dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
 
110
23
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.II.9013-004/08
30.06.2008 r.
16
Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
tel. 87 428 25 73
 
dla osób w podeszłym wieku
Powiat Giżycki
131
4
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.SK.9013-23/06
02.03.2007 r.
17
Dom Pomocy Społecznej
ul. Źródlana 2
11-500 Wydminy
tel. 87 420 91 63
 
dla osób w podeszłym wieku
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach
28
41
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-003/08
19.02.2008 r.
 
18
Dom Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 16
14-260 Lubawa
tel. 89 645 21 53
Filia :
ul. Dąbrowskiego 15B
14-200 Iława
tel. 89 648 86 43
adres e-mail dla obydwu jednostek:
 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Powiat Iławski
33
 
 
 
57
16
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-026/06
31.01.2008 r.
 
19
Dom Pomocy Społecznej
ul. Iławska 42
14-240 Susz
tel. 55 278 60 99
 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Iławski
90
17
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.IV.EB.9013-002/10
12. 11. 2010 r.
20
Dom Pomocy Społecznej
ul. Wileńska 16
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 27 90/752 42 40
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Powiat Kętrzyński
88
11
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-021/06
17.01.2008 r.
21
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Młodkowskiego 19
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 26 06
 
dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Powiat Mrągowski
95
25
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-013/06
26.02.2008 r.
22
Dom Pomocy Społecznej
EDO „Arka”
Pl. Kościelny 5A
11-730 Mikołajki
tel. 87 421 68 11
dla osób
w podeszłym wieku
Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Mikołajkach
100
15
Zezwolenie
na czas nieokreślony
WZPS.0111/1/98
30.12.1998 r.
 
23
Dom Pomocy Społecznej - "Dom Rodzinny" w Napiwodzie
Napiwoda 58a
13-100 Nidzica
tel. 89 625 21 53 psouu_nidzica@poczta.fm
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Polskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Nidzicy
24
1
Zezwolenie
na czas nieokreślony
S.I.015-3-1/99
30.04.1999 r.
 
24
Dom Pomocy Społecznej
Nowe Grodziczno 14B
13-324 Grodziczno
tel. 56 472 91 14
 
dla osób
w podeszłym wieku
Powiat Nowomiejski
54
2
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.SK.9013-11/06
04.01.2007 r.
 
25
Dom Pomocy Społecznej
„Zacisze”
ul. Witosa 8
19-420 Kowale Oleckie
tel. 87 523 82 36
 
dla osób
w podeszłym wieku
Powiat Olecki
35
24
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.SK.9013-22/06
16.02.2007 r.
26
Dom Pomocy Społecznej “JAŚKI”
Olecko Kolonia 4
19-400 Olecko
tel./fax 87 520 22 08
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza
w Jaśkach k/Olecka
19
43
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-005/08
01.08.2008 r.
27
Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Fałata 23 K
10-211 Olsztyn
tel. 89 535 66 00/ fax 535 66 28
 
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
i w podeszłym wieku
Miasto Olsztyn
 
143
30
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.SK.9013-25/06
12.02.2007 r.
28
Dom Rodzinny
Dom Pomocy Społecznej
„Zielone Wzgórze”
ul. Traktorowa 35
10-828 Olsztyn
tel. 89 527 80 61
 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Polskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Olsztynie
20
34
Zezwolenie
na czas nieokreślony
S.II.9013/4/00
11.04.2001 r.
29
Dom Pomocy Społecznej
ul. Paukszty 57
10-685 Olsztyn
tel. 89 542 88 02
dla osób niepełnosprawnych fizycznie
(niewidomych
i słabowidzących)
Polski Związek Niewidomych - Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny
w Olsztynie
 
90
33
Zezwolenie
na czas nieokreślony
S.II.9013-7/00
12.12.2000 r.
 
30
Dom Pomocy Społecznej
ul. Bałtycka 37A
10 – 144 Olsztyn
tel. 89 521 33 93
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Miasto Olsztyn
 
41
38
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.SK.9013-8/06
27.10.2006 r.
31
Dom Pomocy Społecznej
„Laurentius”
ul. Hozjusza 19
11-041 Olsztyn
tel: 89 522 13 00
 
dla osób w podeszłym wieku
Fundacja Laurentius
z siedzibą w Olsztynie
30
40
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.SK.9013-6/05
12.07.2005 r.
 
32
Dom Pomocy Społecznej
ul. Kraszewskiego 17
11-010 Barczewo
tel. 89 514 85 74
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
i w podeszłym wieku
Powiat Olsztyński
146
18
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-004/07
24.08.2007 r.
 
33
Dom Pomocy Społecznej 
Grazymy 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 89 513 14 61
 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 
Powiat Olsztyński
94
19
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-005/07
05.10.2007 r.
34
Dom Pomocy Społecznej
ul. Kajki 49
11-320 Jeziorany
tel. 89 718 16 64
 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 
Powiat Olsztyński
145
22
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-007/07
11.01.2008 r.
35
Dom Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 9
11-042 Jonkowo
tel. 89 512 91 26
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
i w podeszłym wieku
Powiat Olsztyński
54
20
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-001/08
08.02.2008 r.
36
Dom Pomocy Społecznej
„Zacisze”
ul. Park 5
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 50 20
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Olsztyński
194
21
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-006/07
21.12.2007 r.
37
Dom Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 73
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 616 13 62
 
dla osób przewlekle somatycznie chorych
i w podeszłym wieku
Powiat Olsztyński
16
42
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.9013-002/08
08.02.2008 r.
38
Dom Pomocy Społecznej 
"Michała Archanioła"
ul. Gdańska 14
14-106 Szyldak
tel. 89 647 66 05
 
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie - Pomoc Maltańska
100
27
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.V.9013-001/09
15.01.2009 r.
 
39
 Dom Pomocy Społecznej
Molza 18
14-105 Łukta
tel. 89 647 50 51
 
dla osób
w podeszłym wieku
Stowarzyszenie Organizatorów
 i Menadżerów Pomocy Społecznej
i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski
31
32
Zezwolenie na czas nieokreślony
PS.V.9013-004/08
01.04.2010 r.
 
40
Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki „BETEZDA”
Ukta 31
12-220 Ruciane Nida
tel. 87 421 62 93/421 66 64
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
i uzależnionych od alkoholu
Parafia Ewangelicko-Augsburska
św. Trójcy
w Mikołajkach
40
39
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.UR.9013-12/06
28.12.2006 r.
41
Dom Pomocy Społecznej
ul. Wielbarska 2
12-100 Szczytno
tel. 89 624 22 88/
624 64 97
Filia:
ul. Sienkiewicza 3
Spychowo
tel. 89 622 50 30
adres e-mail dla obydwu jednostek:
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
 
 
 
 
 
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Powiat Szczycieński
171
 
 
 
 
 
 
25
13
Zezwolenie
na czas nieokreślony
PS.II.UR.9013-19/06
13.02.2007 r.
42
Dom Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 12
11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 31 50
 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
(mężczyźni)
Powiat Węgorzewski
320
3
Zezwolenie warunkowe
S.I.8150-2/99
20.12.1999 r.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2012/02/29 13:02:24
Redaktor wprowadzający: Jan Kosiorek