Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Legalizacja pobytu cudzoziemców oraz zatrudnienie cudzoziemców

 

Oddział legalizacji Pobytu Cudzoziemców

przyjmuje klientów w godzinach:

poniedziałek od 900 do 1700

wtorek-piątek od 800 do 1500

 

Informacja w sprawach

wydawania zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę i zaproszeń

pod numerem telefonu 89 523 26 12.

 

Informacja dla obywateli Unii Europejskiej (UE)

oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

pod numerem telefonu 89 523 22 71

 

 

 


Rezerwacja Cudzoziemca

Rezerwacja cudzoziemca

 

 


W poniedziałki w godzinach 9-13, a od wtorku do piątku w godzinach 8-12 obsługa odbywa się w oparciu o tradycyjną kolejkę, po pobraniu biletu z kolejkomatu. Bilety wydawane są od godziny 8.00.

Ze względu na dużą liczbę klientów system może automatycznie regulować wydawanie biletów (wstrzymać lub wcześniej zakończyć wydawanie)Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym (pobrać biletu)nie zostaną w danym dniu przyjęte.

W poniedziałki w godzinach 13-17, a od wtorku do piątku w godzinach 12-15 obsługiwani są klienci którzy wcześniej zarezerwowali wizytę on-line.

 

 

 ____________________________________________________________________

UWAGA

Zmiana formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r., poz. 779) od 27.04.2019 r., obowiązują nowe formularze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz nowe formularze załączników składanych do ww. wniosku.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Od 12.08.2018 r., obowiązuje

nowy wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

 

 

W związku z wejściem w życie

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1526)
od 12.08.2018 r., obowiązują nowe formularze wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

 

 

**********************

 

UWAGA 

 

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłaty skarbowej

Urząd Miasta

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

PKO Bank Polski S.A.

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

 

Karta Polaka  więcej >


Cudzoziemcy - Zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP  więcej >


Cudzoziemcy - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE  więcej >


Cudzoziemcy - zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP  więcej >


Cudzoziemcy - przedłużenie ruchu bezwizowego  więcej >


Cudzoziemcy - wymiana karty  więcej >


Cudzoziemcy - przedłużenie wizy  więcej >


Cudzoziemcy - POUCZENIE  więcej >


Obywatele UE  więcej >


Zatrudnienie cudzoziemców  więcej >


Wydawanie zaproszeń  więcej >


Udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców  więcej >


Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski  więcej >


Klauzule informacyjne - RODO  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Boczkowska
Data modyfikacji: 2019/06/05 10:04:53
Redaktor wprowadzający: Katarzyna Antosiak