Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Legalizacja pobytu cudzoziemców oraz zatrudnienie cudzoziemców

 

Oddział legalizacji Pobytu Cudzoziemców

przyjmuje klientów w godzinach:

poniedziałek od 900 do 1700

wtorek-piątek od 800 do 1500

 

Informacja dla obywateli Unii Europejskiej (UE)

oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

pod numerem telefonu 89 523 22 71

 

 

 Informacja w poniższych sprawach 

pod numerem telefonu 89 523 26 12

 

 

W Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców klienci obsługiwani są po wcześniejszym pobraniu biletu z kolejkomatu.

 

Bilety wydawane są od godziny 8.00 do godziny 14.50 (w poniedziałek do 16.30).

Ze względu na dużą liczbę klientów system może automatycznie regulować wydawanie biletów (wstrzymać lub wcześniej zakończyć wydawanie).

 

Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym (pobrać biletu) – nie zostaną w danym dniu przyjęte.

 
  ******

 

Od 12.08.2018 r., obowiązuje

nowy wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

 

 

W związku z wejściem w życie

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1526)
od 12.08.2018 r., obowiązują nowe formularze wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

 

 

**********************

 

UWAGA 

 

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłaty skarbowej

Urząd Miasta

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

PKO Bank Polski S.A.

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

 

Karta Polaka  więcej >


Cudzoziemcy - Zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP  więcej >


Cudzoziemcy - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE  więcej >


Cudzoziemcy - zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP  więcej >


Cudzoziemcy - przedłużenie ruchu bezwizowego  więcej >


Cudzoziemcy - wymiana karty  więcej >


Cudzoziemcy - przedłużenie wizy  więcej >


Cudzoziemcy - POUCZENIE  więcej >


Obywatele UE  więcej >


Zatrudnienie cudzoziemców  więcej >


Wydawanie zaproszeń  więcej >


Udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców  więcej >


Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Boczkowska
Data modyfikacji: 2019/01/08 07:10:00
Redaktor wprowadzający: Katarzyna Antosiak