Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przebudowa pomieszczeń toalet oraz pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ełku przy ul. Mickiewicza 15

Pliki do pobrania:
     ikonka   35.15_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc
     ikonka   35.15_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   35.15_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   35.15_1_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
     ikonka   35.15_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
     ikonka   35.15_3_informacja_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   35.15_4_formularz_oferty.doc
     ikonka   35.15_5_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.doc
     ikonka   35.15_6_projekt_umowy.doc
     ikonka   35.15_7.1_projekt_budowlany___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   35.15_7.2_projekt_budowlany___spis_zawartosci.pdf
     ikonka   35.15_7.3_opis_techniczny.pdf
     ikonka   35.15_7.4_wykaz_stolarki_budowlanej.pdf
     ikonka   35.15_7.5_rys._nr_a1.pdf
     ikonka   35.15_7.6_rys._nr_a2.pdf
     ikonka   35.15_7.7_informacja_dot._bezp._i_ochrony_zdr.___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   35.15_7.8_informacja_dot._bezp._i_ochrony_zdr..pdf
     ikonka   35.15_8.1_projekt_budowlany.pdf
     ikonka   35.15_8.2_rys._nr_1.pdf
     ikonka   35.15_8.3_rys._nr_2.pdf
     ikonka   35.15_8.4_rys._nr_3.pdf
     ikonka   35.15_8.5_rys._nr_4.pdf
     ikonka   35.15_8.6_rys._nr_5.pdf
     ikonka   35.15_9.1_projekt_budowlany___strona_tytulowa.pdf
     ikonka   35.15_9.2_opis_techniczny.pdf
     ikonka   35.15_9.3_rys._nr_e_1.pdf
     ikonka   35.15_9.4_rys._nr_e_2.pdf
     ikonka   35.15_9.5_rys._nr_e_3.pdf
     ikonka   35.15_9.6_rys._nr_e_4.pdf
     ikonka   35.15_9.7_rys._nr_e_5.pdf
     ikonka   35.15_10.1_stwior___branza_budowlana.pdf
     ikonka   35.15_10.2_stwior___branza_sanitarna.pdf
     ikonka   35.15_10.3_stwior___branza_elektryczna.pdf
     ikonka   35.15_11.1_przedmiar_robot___branza_budowlana.pdf
     ikonka   35.15_11.2_przedmiar_robot___br._sanit.___instal._c.o._w_pom._nr_6_i_7.pdf
     ikonka   35.15_11.3_przedmiar_robot___br._sanit.___instal._c.o._w_pom._nr_8.pdf
     ikonka   35.15_11.4_przedmiar_robot___branza_sanitarna____toalety.pdf
     ikonka   35.15_11.5_przedmiar_robot___branza_sanitarna___pom._nr_3__4_i_5.pdf
     ikonka   35.15_11.6_przedmiar_robot___br._elektr.___pom.__nr_3a__3b__4_i_5.pdf
     ikonka   35.15_11.7_przedmiar_robot___br._elektr.___pom.__nr_6_i_7.pdf
     ikonka   35.15_11.8_przedmiar_robot___br._elektr.___pom.__nr_8.pdf
     ikonka   35.15_11.9_przedmiar_robot___br._elektr.___lazienka_i_tablica_tb.pdf

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/08/26 12:28:05
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu