Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach - etap II

Pliki do pobrania:
     ikonka   12.15_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc
     ikonka   12.15_wyjasnienie_tresci_siwz_wraz_z_modyfikacja.doc
     ikonka   12.15_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
     ikonka   12.15_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc
     ikonka   12.15_1_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
     ikonka   12.15_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
     ikonka   12.15_3_informacja_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc
     ikonka   12.15_4_formularz_oferty.doc
     ikonka   12.15_5_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.doc
     ikonka   12.15_6_projekt_umowy.doc
     ikonka   12.15_7.1_opis_techniczny___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_7.2_rys._nr_z_1___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_8.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   12.15_8.2_rys._nr_z_1.pdf
     ikonka   12.15_9.1_parametry_techniczne___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_9.2_rys._nr_s_1___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_9.3_rys._nr_s_2___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_9.4_rys._nr_s_3___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_9.5_rys._nr_s_4___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_9.6_rys._nr_s_5___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_9.7_rys._nr_s_6___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_9.8_rys._nr_s_7___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_9.9_sprawozdanie_z_badan___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_10.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   12.15_10.2_parametry_techniczne.pdf
     ikonka   12.15_10.3_rys._nr_s_1.pdf
     ikonka   12.15_10.4_rys._nr_s_2.pdf
     ikonka   12.15_10.5_rys._nr_s_3.pdf
     ikonka   12.15_10.6_rys._nr_s_4.pdf
     ikonka   12.15_10.7_rys._nr_s_5.pdf
     ikonka   12.15_10.8_rys._nr_s_6.pdf
     ikonka   12.15_10.9_rys._nr_s_7.pdf
     ikonka   12.15_10.10_sprawozdanie_z_badan.pdf
     ikonka   12.15_11.1_rys._nr_s_1___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_11.2_rys._nr_s_1___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_11.3_rys._nr_s_1a___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_11.4_rys._nr_s_6___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_11.5_rys._nr_s_7___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_12.1_opis_techniczny.pdf
     ikonka   12.15_12.2_rys._nr_s_1.pdf
     ikonka   12.15_12.3_rys._nr_s_2.pdf
     ikonka   12.15_12.4_rys._nr_s_3.pdf
     ikonka   12.15_12.5_rys._nr_s_4.pdf
     ikonka   12.15_12.6_rys._nr_s_5.pdf
     ikonka   12.15_12.7_rys._nr_s_6.pdf
     ikonka   12.15_12.8_rys._nr_s_7.pdf
     ikonka   12.15_12.9_rys._nr_s_8.pdf
     ikonka   12.15_13.1_opis_techniczny___str._tyt.___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_13.2_opis_techniczny___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_13.3_rys._nr_e_1___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_13.4_rys._nr_e_2___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_13.5_rys._nr_e_3___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_14.1_opis_techniczny___str._tyt.___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_14.2_opis_techniczny___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_14.3_rys._nr_e_1___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_15.1_opis_techniczny___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_15.2_plan_tyczenia___objazd_wagi___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_15.3_rysunki___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_16.1_opis_techniczny___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_16.2_plan_tyczenia___dojazd_do_oczyszcz.___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_16.3_rysunki___etap_ii.pdf
     ikonka   12.15_17.1_warunki_geotech._str._1___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.2_warunki_geotech._str._2___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.3_warunki_geotech._str._3___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.4_warunki_geotech._str._4___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.5_warunki_geotech._str._5___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.6_warunki_geotech._str._6___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.7_warunki_geotech._str._7___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.8_warunki_geotech._str._8___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.9_warunki_geotech._str._9___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.10_warunki_geotech._str._10___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.11_warunki_geotech._str._11___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.12_warunki_geotech._str._12___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.13_warunki_geotech._str._13___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_17.14_warunki_geotech._str._14___etap_ii.jpg
     ikonka   12.15_18.1_stwior___br._sanit.___siec_kan._san._i_deszcz..pdf
     ikonka   12.15_18.2_stwior___br._sanit.___oczyszczalnia_sciekow.pdf
     ikonka   12.15_18.3_stwior___br._sanit.___bud._kontroli_szczeg..pdf
     ikonka   12.15_18.4_stwior___br._sanit.___paw._kontr._i_plat._odpraw.pdf
     ikonka   12.15_18.5_stwior___br._sanit.___post._kontrolerskie.pdf
     ikonka   12.15_18.6_stwior___br._sanit.___toalety_publ..pdf
     ikonka   12.15_18.7_stwior___branza_elektryczna.pdf
     ikonka   12.15_18.8_stwior___branza_budowlana.pdf
     ikonka   12.15_19.1_przedmiar_robot___br._sanit.___sieci_kan._sanit..pdf
     ikonka   12.15_19.2_przedmiar_robot___br._sanit.___kan._deszczowa.pdf
     ikonka   12.15_19.3_przedmiar_robot___br._sanit.___odtworz._kan.sanit..pdf
     ikonka   12.15_19.4_przedmiar_robot___br._elektr.___inst._elektryczne.pdf
     ikonka   12.15_19.5_przedmiar_robot___br._elektr.___linie_energet..pdf
     ikonka   12.15_19.6_przedmiar_robot___branza_drogowa.pdf

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/06/25 14:49:17
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu