Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.36.2017

z dnia 23 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, reprezentowanego przez Pana Wojciecha Błażewicza, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 38+085 do km 40+485)”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, o numerach:

-       obręb 0004 Fitowo, działki nr: 64, 52/6, 52/7, 66, 56, 57, 62, 63, jednostka ewidencyjna 281202_2 Biskupiec, 

-       obręb 0001 Bielice, działki nr: 257/1, 238/8, 238/7, 238/5, 238/6, 233, 227, 225/5, 225/6, 225/7, 225/4, 217/1, 214, 259/1, 261, 258/7, 258/11, 394/2, jednostka ewidencyjna 281202_2 Biskupiec, 

oraz na działkach objętych ograniczonym sposobem korzystania w związku
z budową lub przebudową zjazdów,  sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych o numerach:

-       obręb 0004 Fitowo, działki nr: 66, 52/7, 56, jednostka ewidencyjna 281202_2 Biskupiec, 

-       obręb 0001 Bielice, działki nr: 238/8, 238/7, 238/5, 238/6, 225/5, 225/6, 225/7, 225/4, 217/1, 259/1, 261, 214, 258/7, 258/12, 258/5, 279/13, jednostka ewidencyjna 281202_2 Biskupiec.

W związku  powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty tel. (89) 523-23-30, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 8.00 – 15.00).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/20 15:11:03
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska