Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.31.2017

z dnia 21 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie), reprezentowanego przez Wojciecha Błażewicza, Biuro Projektów NOW-EKO Sp. z o.o. , ul. Erwina Kruka 39, 10-542 została wydana decyzja Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018r, znak: IGR-II.7820.1.31.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren:

Obręb: 0002 , działki nr : 105, 46/29 ( powstała z podziału działki numer 46/24 ), 46/31 ( powstała z podziału działki numer 46/26 ), 47/15

( powstała z podziału działki numer 47/5 ), 47/17 ( powstała z podziału działki numer 47/14 ), 114/3 ( powstała z podziału działki numer 114/2), 114/5 ( powstała z podziału działki numer 114/1 ), 113/9 (powstała z podziału działki numer 113/1 ), 108/5 ( powstała z podziału działki numer 108/4), 55/14 ( powstała z podziału działki numer 55/9 ), 57/4 ( powstała z podziału działki numer 57/3 ), 104/1 ( powstała z podziału działki numer 104 ), 103/1 i 103/2 ( powstałe z podziału działki 103 ), 107/1 ( powstała z podziału działki numer 107 ), 134/6 ( powstała z podziału działki numer 134/2 ), 135/1 ( powstała z podziału działki numer 135 ), 138/6 ( powstała z podziału działki numer 138/3 ), 138/8 ( powstała z podziału działki numer 138/1 ), 145/3 (powstała z podziału działki numer 145/2 ) 101/10 ( powstała z podziału działki numer 101/9), 183/1

( powstała z podziału działki numer 183 ), 84/3 i 84/4 ( powstałe z podziału działki numer 84/2 ), 84/6 ( powstała z podziału działki numer 84/1), 147/1 ( powstała z podziału działki numer 147 ), Grodziczno;

Obręb: 0007, działki nr : 350/1 ( powstała z działki numer 350 ), 349/1 ( powstała z podziału działki numer 349 ), 357/3 ( powstała z podziału działki numer 357/1 ), 356/1 ( powstała z podziału działki numer 356 ), 353, 304/1 ( powstała z podziału działki numer 304 ), 344/1 (powstała z podziału działki numer 344 ), Montowo;

na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową i przebudową dróg innych kategorii oraz zjazdów:

Obręb: 0002 , działki nr :46/30, 46/32, 47/16, 114/4, 114/6, 113/7, 113/5, 112/3, 112/5, 112/11, 111/1, 111/2, 108/6, 57/5, 104/2, 107/2, 106, 133, 134/4, 138/7, 138/9, 145/4, 101/11, 101/2, 183/2, 84/5, 84/7, 146, 147/2, Grodziczno;

Obręb: 0007 , działki nr: 350/2, 349/2, 356/2, 355, 354, 304/2, 344/2, 343/10 , Montowo.

 

W związku powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 332.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 11:25:53
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska