Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.3.2018

z dnia 07 luty 2018 r.

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Antoniego Jana Ciepielewskiego –zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe w zakresie elementów Węzła Pieczewo.”

Inwestycja realizowana będzie na działkach w liniach rozgraniczających teren inwestycji :

numer 8/60, obręb 0011 Linowo, gm. Purda;

numer 18/4, 57/9, obręb 0027 Szczęsne, gm. Purda;

Inwestycja realizowana będzie również na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości w celu budowy i przebudowy urządzeń wodnych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

numer 8/60 , obręb 0011 Linowo, gm. Purda.

 

W związku powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 332.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 10:30:07
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska