Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                           IGR-II.7840.3.51.2018
z dnia 16.10.2018 r.    

   

OBWIESZCZENIE


    Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa z dnia 20.07.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.07.2018 r.), uzupełnionego 20.08.2018 r., została wydana decyzja Nr Kal/080/18 z dnia 16.10.2018 r. znak: IGR-II.7840.3.51.2018 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla Odcinka od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków o długości 38,313 km (km 63,021 do km 65,410; km 74,129 do km 110,053).
Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatu ełckiego:
1) w gminie Prostki, jednostka ewidencyjna 280504_2 Prostki:                                                                                                                                                                                                                                                                        - obręb 0031 Prostki, nr działki (nr księgi wieczystej):
621 (brak KW), 687 (OL1E/00012915/7), 620 (OL1E/00007228/6), 619/2 (OL1E/00043368/3), 610 (OL1E/00069272/1), 609 (OL1E/00016258/1), 611 (OL1E/00012915/7), 613 (OL1E/00007229/3), 614 (OL1E/00007242/0), 615 (OL1E/00007243/7), 616 (OL1E/00007228/6), 617 (OL1E/00007992/2), 618 (OL1E/00009320/5), 580 (OL1E/00012915/7, 578 (OL1E/00012368/7), 577 (OL1E/00008545/1),  576 (OL1E/00010042/2), 575 (OL1E/00008724/0), 574 (OL1E/00007223/1), 573 (OL1E/00010042/2), 581 (OL1E/00012915/7),  1225 (OL1E/00007021/5),  1226 (OL1E/00008572/9),  1224 (brak KW),  1223 (OL1E/00061241/9), 1244/1 (OL1E/00057051/9), 1188 (OL1E/00007215/2), 1577 (OL1E/00012915/7), 1125/1 (OL1E/00012105/6), 1126/1 (OL1E/00010042/2), 1570(OL1E/00012915/7), 1127/1 (OL1E/00007213/8), 1129/1 (OL1C/00003653/4), 1130/1 (OL1E/00066770/1), 1128 (OL1E/00008545/1),  1132/1 (OL1E/00008545/1), 1133/1 (OL1E/00007195/5), 1134/1 (OL1E/00007220/0), 1135/1 (OL1E/00010646/6), 1136/2 (OL1E/00012915/7), 1174 (OL1E/00012917/1),
- obręb 0017 Kopijki, nr działki (nr księgi wieczystej):
49 (OL1E/00008408/9), 50 (OL1E/00002790/1), 51 (OL1E/00006295/9), 52 (OL1E/00002721/7), 53 (OL1E/00006109/9),  55/3 (OL1E/00021136/8), 56 (OL1E/00002685/2),  57/2 (OL1E/00004085/0),
57/3 (OL1E/00002685/2),  58 (OL1E/00005105/4),  59 (OL1E/00005105/4),  60 (OL1E/00005105/4), 61 (OL1E/00005105/4), 77 (OL1E/00013039/9), 76 (OL1E/00061810/9), 137/3 (OL1E/00065419/6), 137/2 (OL1E/00066054/6), 138 (OL1E/00042111/0),139 (OL1E/00051765/5),  136/4 (OL1E/00033862/3),
- obręb 0019 Krzywe, nr działki (nr księgi wieczystej):
252 (OL1E/00033862/3), 251/2 (OL1E/00033862/3), 251/3 (OL1E/00060891/3), 246/3 (OL1E/00060891/3), 245/2 (OL1E/00060891/3), 243/2 (OL1E/00060891/3), 221 (OL1E/00013128/0, 152/5 (OL1E/00042890/4), 185/1 (OL1E/00058700/1), 181/1 (OL1E/00004290/0, 178/1 (OL1E/00004290/0, 190 (OL1E/00013128/0), 123/1 (OL1E/00052267/1), 94/1 (OL1E/00064619/1), 93 (OL1E/00064619/1), 91/1 (OL1E/00002745/1), 91/2 (OL1E/00002745/1), 98/1 (OL1E/00002736/5), 86 (OL1E/00002737/2), 84/1 (OL1E/00002737/2), 77/1 (OL1E/00002737/2),
- obręb 0005 Cisy, nr działki (nr księgi wieczystej):
11/1 (brak KW), 11/3  (OL1E/00061386/7), 44 (OL1E/00013049/2), 20 (OL1E/00002694/8), 18/2 (brak KW), 25/3 (OL1E/00013134/5), 26/1 (OL1E/00051460/7), 45 (OL1E/00013049/2), 42/2 (OL1E/00008618/4), 41/2 (OL1E/00053848/5), 41/1 (OL1E/00000479/1), 40 (OL1E/00000479/1), 39 (OL1E/00000479/1),
2) w gminie Kalinowo, jednostka ewidencyjna 280503_2 Kalinowo,
- obręb 0018 Laski Małe, nr działki (nr księgi wieczystej):
68/5 (OL1E/00001669/7), 68/6 (OL1E/00049245/7), 65/3 (OL1E/00041577/7), 65/4 (OL1E/00045247/3),
65/2 (OL1E/00005016/3), 60 (OL1E/00063797/5), 59 (OL1E/00051710/5),
- obręb 0038 Sypitki, nr działki (nr księgi wieczystej):
147/1 (OL1E/00065411/0), 147/2 (OL1E/00068039/9), 148 (OL1E/00041951/3), 149 (OL1E/00001857/2), 183 (OL1E/00002005/2), 157 (OL1E/00002005/2), 158 (OL1E/00012871/6), 163 (OL1E/00000527/3), 159 (OL1E/00029040/4), 160 (OL1E/00012871/6), 182/2 (OL1E/00012871/6), 171 (OL1E/00004253/9), 173 (OL1E/00012871/6), 174 (OL1E/00004253/9), 175/2 (OL1E/00000513/2), 180 (OL1E/00043276/1), 78 (OL1E/00000508/4), 77 (OL1E/00006572/5), 76 (OL1E/00006572/5),
- obręb 0016 Kucze, nr działki (nr księgi wieczystej):
92 (OL1E/00065632/5), 89 (OL1E/00001119/7), 143 (OL1E/00051085/4), 50/3 (OL1E/00038646/8), 50/4 (OL1E/00046608/9), 30 (OL1E/00038646/8), 29/1 (OL1E/00038646/8), 29/2 (OL1E/00009018/5),
- obręb 0002 Czyńcze, nr działki (nr księgi wieczystej):
27 (OL1E/00012879/2), 26 (OL1E/00062093/3), 25 (OL1E/00032816/9), 24 (OL1E/00000720/6), 19 (OL1E/00012879/2), 12 (OL1E/00000720/6), 18/2 (OL1E/00012879/2), 11 (OL1E/00010056/3), 10 (OL1E/00009982/3), 6 (OL1E/00002946/0), 5/2 (OL1E/00000717/2), 28 (OL1E/00012879/2),  4/2 (OL1E/00039393/6),
- obręb 0029 Pisanica, nr działki (nr księgi wieczystej):
169 (OL1E/00013721/7), 165/3 (OL1E/00043339/1), 529/6 (OL1E/00065921/8), 516 (OL1E/00043233/8), 515/1 (OL1E/00064616/0), 514 (OL1E/00043270/9), 35/1 (OL1E/00043270/9), 523 (OL1E/00064616/0),
506/1* [506/2, 506/3, 506/4] (OL1E/00064616/0),
- obręb 0024 Mazurowo, nr działki (nr księgi wieczystej):
203 (OL1E/00046195/0), 202 (OL1E/00012861/3), 210 (OL1E/00000995/4), 209 (OL1E/00005287/3), 208 (OL1E/00012861/3), 207 (OL1E/00012861/3), 206 (OL1E/00012861/3), 205 (OL1E/00000983/7), 204 (OL1E/00000983/7), 132 (OL1E/00012861/3), 131/1 (OL1E/00000983/7), 176/5 (OL1E/00012861/3), 256 (OL1E/00044451/9), 177 (OL1E/00005287/3), 175 (OL1E/00000998/5), 174/9 (OL1E/00000999/2), 174/3 (OL1E/00063301/2), 166 (OL1E/00012861/3), 165/1 (OL1E/00003501/6), 163 (OL1E/00000998/5),159 (OL1E/00051118/5),
- obręb 0017 Kulesze, nr działki (nr księgi wieczystej):
89 (OL1E/00051087/8), 101 (OL1E/00066714/1), 99 (OL1E/00049233/0), 39 (OL1E/00012888/8), 47/2 (OL1E/00012888/8), 103 (OL1E/00047090/1), 34 (OL1E/00012888/8), 22/1 (OL1E/00047090/1), 107 (OL1E/00047090/1), 105 (OL1E/00047090/1), 108 (OL1E/00047090/1), 104 (OL1E/00047090/1), 78 (OL1E/00012888/8), 93 (OL1E/00047090/1),
- obręb 0042 Wysokie, nr działki (nr księgi wieczystej):
125 (OL1E/00047086/0), 124 (OL1E/00058327/2), 120/3 (OL1E/00030853/6), 122 (OL1E/00013717/6), 123 (OL1E/00030853/6), 121 (OL1E/00013717/6), 146 (OL1E/00025989/0), 140/6 (OL1E/00066403/8),
- obręb 0033 Skomętno Wielkie, nr działki (nr księgi wieczystej):
2 (OL1E/00039365/1), 4 (OL1E/00004681/8), 9 (OL1E/00012867/1), 5 (OL1E/00066814/2), 10 (OL1E/00039365/1), 11 (OL1E/00001283/7), 12 (OL1E/00012867/1), 13 (OL1E/00001283/7), 30 (OL1E/00012867/1), 32 (OL1E/00004681/8), 34 (OL1E/00012867/1), 36 (OL1E/00004681/8), 37 (OL1E/00012867/1), 38 (OL1E/00014100/5),  39 (OL1E/00051090/2), 40/2 (OL1E/00014100/5), 40/3 (OL1E/00059699/7), 46/1 (OL1E/00066813/5), 47 (OL1E/00005448/0), 48/1 (OL1E/00050093/6), 54 (OL1E/00050093/6), 55 (OL1E/00012867/1), 57 (OL1E/00004681/8),
- obręb 0003 Długie, nr działki (nr księgi wieczystej): 
34/6 (OL1E/00008181/1), 36/3 (OL1E/00008181/1), 36/4  (OL1E/00044468/1), 36/2 (OL1E/00069466/8),      9 (OL1E/00013718/3), 26/1 (OL1E/00013718/3), 26/3 (OL1E/00008664/1), 8 (OL1E/00013718/3),
21/2 (OL1E/00027652/3), 23/1 (OL1E/00027652/3), 21/1 (OL1E/00027652/3), 23/2 (OL1E/00046022/7), 22/2 (OL1E/00046022/7), 25 (OL1E/00013718/3), 57 (OL1E/00001452/3), 58 (OL1E/00000248/3), 60/1 (OL1E/00000248/3), 60/7 (OL1E/00045185/0), 56 (OL1E/00013718/3), 42 (OL1E/00000245/2),
43 (OL1E/00000248/3), 52/1 (OL1E/00004050/6), 52/2 (OL1E/00004465/8), 55 (OL1E/00013718/3), 54/3 (OL1E/00000243/8), 53/1 (OL1E/00000243/8),
- obręb 0012 Kalinowo, nr działki (nr księgi wieczystej):  
59/1 (OL1E/00001201/9), 59/2 (OL1E/00044466/7), 61 (OL1E/00044466/7), 9 (OL1E/00043331/5), 7 (OL1E/00009314/0), 5 (OL1E/00051618/0), 4 (OL1E/00051618/0), 2/4 (OL1E/00045438/9), 3 (OL1E/00003864/8), 2/3 (OL1E/00058201/3), 2/2 (OL1E/00061454/5), 10 (OL1E/00043331/5), 31/4 (OL1E/00014106/7), 31/5 (OL1E/00044466/7), 31/3 (OL1E/00012538/0), 31/1 (OL1E/00066042/9), 31/6 (OL1E/00010482/8), 31/7 (OL1E/00026408/1), 45/4 (OL1E/00044466/7), 32 (OL1E/00027652/3), 26 (OL1E/00012538/0), 22 (OL1E/00002452/0), 23/2 (OL1E/00067257/6),
- obręb 0028 Piętki, nr działki (nr księgi wieczystej): 
83/3 (OL1E/00003277/6),
- obręb 0025 Maże, nr działki (nr księgi wieczystej): 
5 (OL1E/00002340/2), 153 (OL1E/00066330/5), 3 (OL1E/00002340/2), 155 (OL1E/00012863/7), 12/4 (OL1E/00033739/2), 2 (OL1E/00047489/5), 12/3 (OL1E/00033739/2), 15/1 (OL1E/00045434/1),
226 (OL1E/00012863/7), 222 (OL1E/00045434/1),
- obręb 0027 Milewo, nr działki (nr księgi wieczystej): 
213/1 (OL1E/00012081/1), 215 (OL1E/00009241/7), 216 (OL1E/00008713/0), 220 (OL1E/00000167/1), 223 (OL1E/00013715/2), 231 (OL1E/00000167/1), 230/2 (OL1E/00000168/8), 301 (OL1E/00051111/6),
42/3 (OL1E/00013715/2), 260/4 (OL1E/00000189/1), 264 (OL1E/00005790/2), 265/2 (OL1E/00005790/2), 268/2 (OL1E/00013715/2), 149 (OL1E/00000156/1), 143 (OL1E/00013715/2), 148 (OL1E/00000156/1), 152 (OL1E/00066650/4), 151/2 (OL1E/00066650/4), 151/1 (OL1E/00000154/7), 154 (OL1E/00013715/2),
153 (OL1E/00066650/4), 169/2 (OL1E/00050891/0), 180 (OL1E/00013715/2), 198 (OL1E/00033933/2), 171 (OL1E/00013715/2), 199 (OL1E/00033933/2), 197 (OL1E/00033933/2), 212 (OL1E/00013715/2),
- obręb 0044 Zanie, nr działki (nr księgi wieczystej):
93/2 (OL1E/00047542/5), 164  (OL1E/00012375/9), 94 (OL1E/00047542/5), 92/3 (OL1E/00047542/5), 92/4 (OL1E/00054518/0), 98/2 (OL1E/00001307/2), 141 (OL1E/00043479/4), 117 (OL1E/00004768/2),
128 (OL1E/00051177/6), 129 (OL1E/00052313/9),
- obręb 0045 Zocie, nr działki (nr księgi wieczystej):
39 (OL1E/00001217/4), 38 (OL1E/00031612/2), 36 (OL1E/00010949/0), 37 (OL1E/00031612/2), 122 (OL1E/00012875/4), 34/4 (OL1E/00064372/7), 105/2 (OL1E/00049485/1), 49 (OL1E/00001210/5),
52 (OL1E/00005387/4), 128 (OL1E/00051113/0), 53/2 (OL1E/00005387/4), 112 (OL1E/00012875/4), 63 (OL1E/00005387/4), 61/2 (OL1E/00029671/6), 58/1 (OL1E/00005389/8), 59/2 (OL1E/00012875/4), 57/6 (OL1E/00005389/8), 57/5 (OL1E/00009259/6), 57/3 (OL1E/00009259/6), 56/1 (OL1E/00009259/6),
55/3 (OL1E/00009161/2), 54/1 (OL1E/00001215/0).

* Numer działki przed podziałem. W nawiasie kwadratowym […] wskazano numery działek po podziale wynikającym z wydanej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr G-1/2017 z dnia 30.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju 328 w godzinach 10.00 – 13.00.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Od decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/16 14:47:31
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska