Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.22.2018

z dnia 22 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Okoń, Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o., ul. Dywizjonu 303 127/77, 01-470 Warszawa, reprezentującego inwestora – Prezydenta Olsztyna została wydana decyzja Nr 26/18 z dnia 22 maja 2018r, znak: IGR-II.7820.1.22.2018 zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 19/16, znak: IGR.II.7820.1.9.2016 z dnia 18 maja 2016r. dla zadania: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna. ZADANIE 1 – odcinek 5. KDZ od km 0+000.00 do km 1+980.00 oraz 2.KDG od km 1+009.39 do km 1+699.28”.

 

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/05/23 15:07:11
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska