Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.1.2018 wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Olsztyńskiego Nr Sta/152/2017 z dnia 11 października 2017 r., znak: BI-II.6740.17.151.2017.AŻ7 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej nr 162048N, położonej w obrębie Dorotowo, gm. Stawiguda.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego_IGR-II.7820.1.21.2017 wydana dec. nr 20/17 z 26.09.2017 r. o zrid z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.36.2017 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 160 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 009 relacji Warszawa – Gdańsk w km. 147,413, na działce nr 2/41 w obrębie Działdowo, gmina Działdowo, powiat działdowski  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.27.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na trasie Olsztynek - Nidzica w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.31.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.30.2016 wydane postanowienie z dnia 11.01.2018r., wyjaśniające na żądanie strony wątpliwości co do treści decyzji Nr 36/16, znak: IGR-II.7820.1.30.2016 z dnia 20.09.2016r.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.47.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 154, 155/3 i 158/6 w obrębie 7 m.Bartoszyce  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.34.2017 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na: budowie sieci wodociągowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn –Ełk  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.35.2017 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn–Ełk  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.38.2017 wydana decyzja o ustaleniu l.i.c.p. poleg. na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na trasie Nidzica - Działdowo w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.33.2017 wydana decyzja Nr 2/18 z dnia 15 stycznia 2018r, zmieniająca decyzję Nr 17/17, znak: IGR-II.7820.1.17.2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. o zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.25.2017 wydana decyzja nr 3/18 z 15 stycznia 2018 r. o zezw. na realiz.inwest. drog. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.24.2017 decyzja Nr 1/18 z dnia 9 stycznia 2018 r., o zezw. na realiz.inwest. drog. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Zadanie III – Przebudowa ul. Lubelskiej w Olsztynie  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania_IGR-VIII.7570.99.2017.KT  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustal.lok.inw.cel.publ. polegającej na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 216  więcej >


Postępowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR.VIII.7570.704.2011.DS w sprawie ustalenia odszkodowania  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.11.2018 wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Giżyckiego Nr 1.2017 z dnia 07.11.2017 r., znak: WB.6740.406.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1290039N – ul. Dębowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.5.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce oraz budowie peronów nr 1 i 2  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce peronu oraz budowie nowego wraz z chodnikiem  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.3.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowa peronu nr 3  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.34.2017 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn –Ełk w km. ok. 150,311  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.3.2018 wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2015 wydana decyzja nr 4/18 z 19 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 53  więcej >


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego IGR-VIII.7570.100.2017.KT  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.35.2017 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.34.2017 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.8.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie odcinków linii elektroenergetycznej SN 15kV  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.31.2017 wydana decyzja Nr 5/18 z 21 lutego 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.9.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo, gmina Mikołajki  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.2.2015 umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zrid dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 380+100 do km 380+605, od km około 382+500 do km około 386+874  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2017 zostało zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.4.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.35.2017 zostało zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2016 wznowione postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/16 z 12 maja 2016 r., znak IGR-II.7820.1.5.2016 udzielającą zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda” w części dotyczącej działki nr 335/92 (powstałej z podzielenia działki nr 335/78 na dz. nr 335/91 i 335/92) obręb 0001 Bartąg, gmina Stawiguda  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.4.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegającej na: rozbiórce peronu oraz budowie nowego wraz z chodnikiem i pochylnią doprowadzającymi do peronu, na przystanku Morąg Kolonia z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórce i budowie linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 43,290 - 43,505  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.3.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. poleg. na: rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowa peronu nr 3 wraz z przejściem w poziomie szyn i chodnikiem doprowadzającym do peronu, na stacji Morąg z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórka i budowa linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 45.051-45.454  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.1.2018 zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji zrid dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.2.2018 wydana decyzja o u.l.i.c.p. polegająca na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 216 relacji Olsztyn - Działdowo  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.37.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 64+915 do km 66+465)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego(41) IGR-II.7820.1.36.2017 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 38+085 do km 40+485)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.1.2017 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2018 wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/16 z dnia 12.05.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2016  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.8.2018 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji zrid dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od km 0+083,50 do km 0+434,95”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.10.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zrid dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Biskupcu od km 36+006,57 do km 36+601,33  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.12.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu następujących robót budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 219 Ełk-Szczytno  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.13.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 41 Ełk-Olecko-Gołdap w km. ok. 1,98  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.14.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ścieżki rowerowej w skrzyżowaniu z linią kolej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.12.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku od km ok. 87+700 do km ok. 88+100 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.13.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.6.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.7.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 209+500 do km ok 211+500 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.15.2018 wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 24/17, znak: IGR-II.7820.1.26.2017 z 28 grudnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na dwa etapy: Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.3.2018 wydana decyzja nr 7/18 z 26 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe w zakresie elementów Węzła Pieczewo”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.9.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok. 226+100 do km ok. 226+300 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Woj. Warmińsko-Mazurskie na podstawie decyzji Nr 20/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny” dz. nr 747/8 - Państwo Bronisława i Stefan Liberadzccy.  więcej >


Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Woj. Warmińsko-Mazurskie na podstawie decyzji Nr 20/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny” dz. nr 1804/1 - Państwo Władysława i Józef Ruteccy.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.2.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – budowa ronda”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.9.2015 podjęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013r. dotyczącej zadania: Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.10.2015 podjęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013r. dotyczącej zadania: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – od km projektowanego 26+040 do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi krajowej nr 16 wraz z rozbudową odcinka przejściowego od km ok. 25+385 do km 26+040 do układu 2x2.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.11.2015 podjęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013r. dotyczącej zadania: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – etap od początku opracowania w km projektowym 0+000 do km projektowego ok. 10+000.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.9.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo, gmina Mikołajki w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 223 relacji Czerwonka-Ełk na działce nr 237/13 w obrębie Olszewo oraz na działce nr 550 w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki, powiat mrągowski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.7.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie odcinków linii elektroenergetycznej SN 15kV LSN Iława-Tynwałd w obszarze linii kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.16.2018 w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014r. dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.11.2018 w wydana decyzja nr 8/18 z dnia 6.04.2018r., zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z dnia 03.06.2013 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.8.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbiórce i budowie peronu wraz z dojściami, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną towarzyszącą na stacji Olsztyn Zachodni, na części działki nr 1/2 w obrębie 62 m. Olsztyn, w obszarze linii kolejowej nr 216 relacji Olsztyn – Działdowo  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.18.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Olszyny, gmina Szczytno, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn-Ełk na działce nr 374 w obrębie 0017 Olszyny, powiat szczycieński  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2016 decyzja odmawiająca uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/16 z 12 maja 2016 r., znak IGR-II.7820.1.5.2016 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda” w części dotyczącej działki nr 335/92 (powstałej z podzielenia działki nr 335/78 na dz. nr 335/91 i 335/92) obręb 0001 Bartąg, gmina Stawiguda  więcej >


Zawiadomienie - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 24_17 z 28.12.2017_znak IGR-II.7820.1.26.2017  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.34.2017 wydana decyzja Nr 9/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 54+845 do km 56+550).  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.3.110.2017 wydana decyzja Nr Goł/022/18 z dn. 16 kwietnia 2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko – przekroczenie drogi krajowej nr 65 – przejścia poprzeczne nad drogą  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.36.2017 wydana decyzja Nr 10/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (od km 38+085 do km 40+485)"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.37.2017 wydana decyzja Nr 11/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 64+915 do km 66+465).n.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.38.2017 wydana decyzja Nr 12/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych (od km 62+070 do km 63+115)”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.2.2018 wydana decyzja w dniu 20.04.2018 r. utrzymująca w mocy decyzję Starosty Ostródzkiego Nr 1/2018, znak: BA.674.D.2.2017 z dnia 08.01.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.18.2018 wydana decyzja z dn. 24.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Olszyny, gmina Szczytno, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn-Ełk na działce nr 374 w obrębie 0017 Olszyny, powiat szczycieński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.17.2018 wydana decyzja Nr 15/18 z dnia 24 kwietnia 2018r, znak: IGR-II.7820.1.17.2018 zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 01/11, znak: IGR.II.7048-0608-022/10 z dnia 16 lutego 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa – Rychliki od km 3+290 do km 14+500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w zakresie podziału na etapy.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.8.2018 wydana decyzja Nr 14/18 z dnia 23 kwietnia 2018r, znak: IGR-II.7820.1.8.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od km 0+083,50 do km 0+434,95”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.21.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216 relacji Olsztyn-Działdowo na działce nr 390 (dawniej działka nr 2/1) w obrębie 0021 Mierki, gmina Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.4.2018 wydana decyzja Nr 13/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.14.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ścieżki rowerowej w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 41 Ełk-Olecko-Gołdap w km. ok. 28,25  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.13.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 41 Ełk-Olecko-Gołdap w km. ok. 1,98  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.22.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, obejmującej linię kablową średniego napięcia 15 kV, słupową stację transformatorową Sn 15 kV/nN 0,4 kV oraz linię kablową niskiego napięcia 0,4 kV ze włączem kablowo-pomiarowym w obszarze kolejowym (punkt przeładunkowy Kotki, w sąsiedztwie linii kolejowej nr 205) na działce nr 13 w obrębie 0012 Frączkowo, gmina Barciany, powiat kętrzyński.  więcej >


B>Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.35.2017 wydana decyzja w dniu 30.04.2018 r. umarzająca postępowanie administracyjne z wniosku Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.), o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225.
 więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.12.2017 wydana decyzja Nr 16/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku od km ok. 87+700 do km ok. 88+100 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.13.2017 wydana decyzja Nr 17/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.9.2018 wydana decyzja nr 20/18 z 27 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok. 226+100 do km ok. 226+300 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.7.2018 wydana decyzja Nr 19/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 209+500 do km ok 211+500 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.6.2018 wydana decyzja Nr 18/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.18.2018 wydana decyzja Nr 21/18 z dnia 9 maja 2018 r, znak: IGR-II.7820.1.18.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 18/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: IGR-II.7820.1.19.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 od km 0+086,45 do km 1+545,71 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”, w zakresie podziału na etapy.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-MazurskiegoIGR-II.7820.1.10.2018 wydana decyzja Nr 22/18 z dnia 9 maja 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Biskupcu od km 36+006,57 do km 36+601,33.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.5.2017 przeniesiona decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 8/17 z dnia 11.04.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna. ZADANIE 2 – ODCINEK 2.KDG od KM 1+600,28 DO KM 1+817,55” z Województwa Warmińsko – Mazurskiego ( Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ) na rzecz Prezydenta Olsztyna.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.22.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, obejmującej linię kablową średniego napięcia 15 kV, słupową stację transformatorową Sn 15 kV/nN 0,4 kV oraz linię kablową niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obszarze kolejowym (punkt przeładunkowy Kotki, w sąsiedztwie linii kolejowej nr 205) na działce nr 13 w obrębie 0012 Frączkowo, gmina Barciany, powiat kętrzyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.3.118.2017 wydana decyzja Nr Ole/033/18 z dnia 11 maja 2018 r., znak: IGR-II.7840.3.118.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 652 Kowale Oleckie – Suwałki w km 1+040 (działka nr 55/2, obr. 0012 Kowale Oleckie, jedn. ewid. 281303_2 Kowale Oleckie) oraz przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko w km 48+640 (działka nr 20/2, obr. 0001 Olecko, jedn. ewid. 281304_4 miasto Olecko).  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.21.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216 relacji Olsztyn-Działdowo na działce nr 390 (dawniej działka nr 2/1) w obrębie 0021 Mierki, gmina Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.2.2018 wydana decyzja Nr 23/18 z dnia 9 maja 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – budowa ronda”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.16.2018 na wniosek z dnia 28.03.2018 r. (uzupełniony w dniu 26.04.2018 r.) o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014 r. dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.23.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Rynkowa – Osiedle Zatorze w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym - działka nr 15/3 w obrębie 3 Mrągowo, gmina miasto Mrągowo, powiat mrągowski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.15.2018 wydana decyzja Nr 24/18 z dnia 14 maja 2018r, znak: IGR-II.7820.1.15.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 24/17, znak: IGR.II.7820.1.26.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na dwa etapy: Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.9.4.2018 wydana Decyzja Nr Tol/03/18 z dnia 10 maja znak: IGR-II.7840.9.4.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę: czterech pomostów drewnianych oraz odbudowę umocnień lewego brzegu kanału wejściowego i brzegów basenu przystani morskiej "Cegielnia" w Suchaczu na działkach nr 37/5, 39/2 w obrębie 0010 Suchacz, gmina Tolkmicko, powiat elbląski  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.19.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN 15kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 , szlak kolejowy Ełk –Korsze, w km 111,115.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.24.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na odcinku ul. Rynkowa – Osiedle Zatorze w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym (linia kolejowa nr 223) - działka nr 15/3 w obrębie 3 Mrągowo, gmina miasto Mrągowo, powiat mrągowski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.12.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poniższych robotach budowlanych w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Ełk-Szczytno: rozbiórce i/lub budowie peronów wraz z dojściami, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną towarzyszącą  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.22.2018 wydana decyzja Nr 26/18 z dnia 22 maja 2018r, znak: IGR-II.7820.1.22.2018 zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 19/16, znak: IGR.II.7820.1.9.2016 z dnia 18 maja 2016r. dla zadania: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna. ZADANIE 1 – odcinek 5. KDZ od km 0+000.00 do km 1+980.00 oraz 2.KDG od km 1+009.39 do km 1+699.28”  więcej >


odwołanie Aliny i Alfreda Prusik od decyzji Starosty Olsztyńskiego z 29.12.2017 r., znak: GN-III.6852.18.2017 o zobowiązaniu Państwa Prusik do udostępnienia Energa-Operator S.A. działek nr nr 159/38, 159/42, 159/44, 159/45, 159/46i159/47, położonych w obrębie Ługwałd, gmina Dywity, w celu wykonania remontu linii nn 0,4 kV  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.23.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Rynkowa – Osiedle Zatorze w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym (linia kolejowa nr 223) na działce nr 15/3 w obrębie 3 Mrągowo, gmina miasto Mrągowo, powiat mrągowski  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.24.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na odcinku ul. Rynkowa – Osiedle Zatorze w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym (linia kolejowa nr 223) na działce nr 15/3 w obrębie 3 Mrągowo, gmina miasto Mrągowo, powiat mrągowski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.4.2015 umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Dobrym Mieście na odcinku od km ok. 62+848 do km ok. 63+452”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.3.2012.BD umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo – droga krajowa nr 15 (m. Ornowo) od km około 86+500 do km 95+500”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.25.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x240 dla potrzeb zasilania w energię elektryczną projektowanego osiedla budynków jednorodzinnych i usługowo-handlowych przy ul. Sikorskiego w Braniewie w skrzyżowaniu z linią kolejową 254 Tropy-Braniewo w km ok. 45.824.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.26.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury towarzyszącej skanera tj. poprowadzenie przyłączy, wykonanie przejścia pomiędzy bunkrem akceleratora a wieżą detektorów, lokalizacji kamer, czujników, bramek detekcyjnych, ewentualnie barier i osłon antyradiacyjnych w ramach doposażenia Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z budynkiem obsługi.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.28.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji nr Mor/8/2018 z dnia 12 marca 2018 r., znak: IGR-I.746.2.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowa peronu nr 3 wraz z przejściem w poziomie szyn i chodnikiem doprowadzającym do peronu, na stacji Morąg z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórka i budowa linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 45.051-45.454, na działce ewidencyjnej: nr 4/57 obręb Morąg, gmina Morąg, powiat ostródzki, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.9.6.2018 wydana Decyzja Nr Pki/06/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. znak: IGR-II.7840.9.6.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę: jazu Krutyń na rzece Krutyni działki nr 222, 3044, 3056 w obrębie 0011 Krutyń, gmina Piecki, powiat mrągowski, w ramach zadania "Przebudowa jazu Krutyń na rzece Krutyni"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana Decyzja Nr Orz/040/18 z dnia 13 czerwca znak: IGR-II.7840.3.36.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na: budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w gminie Orzysz – skrzyżowanie sieci wodociągowej w km 260+037 oraz kanalizacji sanitarnej w km 260 +038 z drogą krajową nr 16 w miejscowości Mikosze, działka nr 126 obręb ewidencyjny 0013 Mikosze, gmina Orzysz, powiat piski  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014 r., znak: IGR-II.7820.1.14.2013, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej nr S-51 na odcinku Olsztyn- Olsztynek”, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2015r., znak: IGR-II.7820.1.14.2013, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 sierpnia 2015r., znak: IGR-II.7820.1.28.2015, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 20/15 z dnia 22 października 2015 r., znak: IGR-II.7820.1.30.2015, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21/15 z dnia 03.12.2015r., znak: IGR.II.7821.1.36.2015, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 03/16 z dnia 07.03.2016 r., znak: IGR.II.7820.1.7.2016, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 33/16 z dnia 29.08.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.37.2016, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 46/16 z dnia 14.12.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.47.2016, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 23/17 z dnia 21.12.2017 r., znak: IGR-II.7820.1.40  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 27/18 z dnia 19 czerwca 2018r, znak: IGR-II.7820.1.24.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 24/17, znak: IGR.II.7820.1.26.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno w podziale na dwa etapy: Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno" oraz decyzję zmieniającą nr 24/18 z dnia 14 maja 2018r., znak: IGR-II.7820.1.15.2018.  więcej >


Zawiadomienie do obwieszczenia_IGR-VIII.7570.114.2018.IP  więcej >


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy, dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Skarb Państwa, na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w mieście Szczytno dla zadania “Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską”.  więcej >


Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Skarb Państwa, na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w mieście Szczytno dla zadania “Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wydaniu decyzji z dn. 22.06.2018 r. znak: IGR-VIII.7570.77.2018.IP, ustalającej wysokość odszkodowania, za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu nr 0001 Bobrowiec, gm. Braniewo, jako działka nr 297/1 o pow. 0,0167 ha (powstała z podziału działki nr 297), KW nr EL1B/00004644/4, przejętą z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 24/17 z 28.12.2017 r. – znak: IGR-II.7820.1.26.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja nr Bra/26/2018, znak: IGR-I.746.2.25.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x240 dla potrzeb zasilania w energię elektryczną projektowanego osiedla budynków jednorodzinnych i usługowo-handlowych przy ul. Sikorskiego w Braniewie w skrzyżowaniu z linią kolejową 254 Tropy-Braniewo w km ok. 45.824 na działce ewidencyjnej nr 1/1, obręb 0006 w Braniewie, ul. Dąbrowskiego - Sikorskiego, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego została wydana decyzja zmieniająca decyzję nr Mor/8/2018 z dnia 12 marca 2018 r., znak: IGR-I.746.2.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce peronów nr 2 i 3 oraz budowie peronu nr 3 wraz z przejściem w poziomie szyn i chodnikiem doprowadzającym do peronu, na stacji Morąg z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórce i budowie linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 45.051-45.454, na działce ewidencyjnej: nr 4/57 obręb Morąg, gmina Morąg, powiat ostródzki, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.19.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie – Bartoszyce od km 27+162,25 do km 48+616,32.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.21.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno- Górowo Iławeckie od km 0+000 do km 26+428.73,  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 28/18 z dnia 6 lipca 2018 r, znak: IGR-II.7820.1.25.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/16 z dnia 12.05.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2016, zmienioną decyzją nr 28/16 z dnia 8.07.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.32.2016 oraz zmienioną decyzją nr 25/18 z dnia 14.05.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2018 dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.26.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie infrastruktury towarzyszącej skanera tj. poprowadzeniu przyłączy, wykonaniu przejścia pomiędzy bunkrem akceleratora a wieżą detektorów, lokalizacji kamer, czujników, bramek detekcyjnych, barier i osłon antyradiacyjnych oraz budowie części obiektów skanera RTG w km. 88,85- 90,385 linii kolejowej 204 Malbork-Braniewo , w ramach doposażenia Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z budynkiem obsługi.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.30.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej 110 PE na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn-Bogaczewo, w km ok. 69,890 – 69,900, na działce ewidencyjnej nr 382, obręb Nowa Wieś, gm. Pasłęk, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.31.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na obszarze linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa w km. ok 249,1 - 249,2.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na uregulowaniu stosunków wodnych – zlewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie na działce nr 1/55, obręb 8 miasto Iława, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wydaniu decyzji z 18 lipca 2018 r. znak: IGR-VIII.7570.114.2018.IP, ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów 0003 m. Szczytno, jako działka nr 117/1 o pow. 0,0046 ha (powstała z podziału działki nr 117), KW nr OL1S/00021212/8, przejętą z mocy prawa przez Skarb Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/18 z dnia 19.01.2018 r. – znak: IGR-II.7820.1.1.2015, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w mieście Szczytno dla zadania “Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską” z rygorem natychmiastowej wykonalności.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji nr Eł/7/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., znak: IGR-I.746.2.35.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn –Ełk w km ok. 149,51- 149,64. Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działce ewidencyjnej nr 248/3 obręb 0031 Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, powiat ełcki, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 29/18 z dnia 20 lipca 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014 r., znak: IGR-II.7820.1.14.2013, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej nr S-51 na odcinku Olsztyn- Olsztynek”, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2015r., znak: IGR-II.7820.1.14.2013, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 sierpnia 2015r., znak: IGR-II.7820.1.28.2015, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 20/15 z dnia 22 października 2015 r., znak: IGR-II.7820.1.30.2015, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21/15 z dnia 03.12.2015r., znak: IGR.II.7820.1.36.2015, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 03/16 z dnia 07.03.2016 r., znak: IGR.II.7820.1.7.2016, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 33/16 z dnia 29.08.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.37.2016, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 46/16 z dnia 14.12.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.47.2016, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 23/17 z dnia 21.12.2017 r., znak: IGR-II.7820.1.40  więcej >


Zawiadomienie - ustalenie odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Województwo Warmińsko - Mazurskie na podstawie decyzji Wojewody nr 6/18 z 21.02.2018r.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydaniu decyzji z 25 lipca 2018 r. znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP, ustalającej wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 m. Szczytno, jako działka nr 69/5 o pow. 0,0095 ha (powstała z podziału działki nr 69/3), KW nr OL1S/00044113/1, przejętej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie oraz od właścicieli wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Piłsudskiego 1 w Szczytnie, z mocy prawa przez Skarb Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/18 z dnia 19.01.2018 r. – znak: IGR-II.7820.1.1.2015, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w mieście Szczytno dla zadania “Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską” z rygorem natychmiastowej wykonalności  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja nr Ni/052/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. znak: IGR-II.7840.3.46.2018, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr Ni/060/11 z dnia 27.06.2011 r., znak: IGR-II.7840.47.2011.KP, zmienioną decyzją nr Ni/128/15 z dnia 23.09.2015 r. znak: IGR-II.7840.3.154.2015, zmienioną decyzją nr Ni/044/17 z dnia. 3.04.2017 r. znak: IGR-II.7840.3.28.2017 oraz zmienioną decyzją nr Ni/091/17 z dnia 5.09.2017 r. znak: IGR-II.7840.3.84.2017 dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 oraz skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 w Nidzicy wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.23.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w km 259+958 drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.29.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: uregulowaniu stosunków wodnych – zlewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu z torami linii kolejowych nr E 65 Warszawa-Gdynia w km ok. 208,005 oraz linii nr 353 Poznań-Skandawa w km ok. 228,712 oraz torami bocznymi. Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych nr 1/69 i 1/55, obręb 8 miasto Iława, powiat iławski, stanowiącej teren zamknięty .  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.30.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej 110 PE na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn-Bogaczewo, w km ok. 69,890 – 69,900 Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działce nr 382, obręb Nowa Wieś, gm. Pasłęk, powiat pasłęcki, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.32.2018 wydana decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Eł/7/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., znak: IGR-I.746.2.35.2017 dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn – Ełk w km ok. 149,51- 149,64 na działce nr 248/3 obręb 0031 Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, powiat ełcki, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie ws. wydania postanowienia znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP, prostujące oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji z 25 lipca 2018 r. - znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP ustalającej wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 m. Szczytno, jako działka nr 69/5 o pow. 0,0095 ha (powstała z podziału działki nr 69/3), KW nr OL1S/00044113/1  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.31.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na obszarze linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa w km. ok 249,1 - 249,2.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr Goł/053/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r., znak: IGR-II.7840.3.7.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko – skrzyżowanie z linią kolejową nr 41 Gołdap – Olecko (przekroczenie obszarów kolejowych)  więcej >


IGR-II.7840.3.51.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania  więcej >


obwieszczenie IGR-II.7820.1.27.2018 z dnia 22.08.2017 dot. wszczęcia postępowania zrid Rondo Grodziczno  więcej >


IGR-II.7820.1.6.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek A (odcinek miejski) – odcinek w granicach administracyjnych miasta Olsztyn”  więcej >


IGR-II.7820.1.6.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek A (odcinek miejski) – odcinek w granicach administracyjnych miasta Olsztyn”  więcej >


obwieszczenie decyzja zrid Górowo Ił - Bartoszyce DW 512_7820.1.19.2018  więcej >


IGR-II.7820.1.2.2018 obwieszczenie decyzja zrid Pieniężno- Górowo Ił DW 512  więcej >


IGR-II.7820.1.27.2018 obwieszczenie o wszczęciu ZRID_rondo m. Grodziczno  więcej >


Obwieszczenie ws. wydania postanowienia znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP, prostujące oczywistą pomyłkę rachunkową w decyzji z 25 lipca 2018 r. - znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP ustalającej wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 m. Szczytno, jako działka nr 69/5 o pow. 0,0095 ha (powstała z podziału działki nr 69/3), KW nr OL1S/00044113/1.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (...) wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS wraz ze złączami kablowymi na obszarze linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk w km 141,900-142,550, na działkach nr 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 102/10, 102/11 obr. ewidencyjny 0049 Suczki, gm. Ełk, stanowiących teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Szno/Szcz/Św/Ruc-Ni/Pisz/B-Pis/Eł/Ełk/23/2018 z dnia 21.05.2018 r.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.4.2018 wydana decyzja uchylająca decyzję Starosty Olsztyńskiego ZRID Nr Bc/49/2018 z dnia 25 maja 2018 r. znak: BI -II.6740.1.14.2018.DT16 udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa ulicy dojazdowej wraz z odwodnieniem w Biskupcu przy ul. 1 Maja oraz przebudowa istniejącej infrastruktury”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.32.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Leonharda w Olsztynie – ciąg drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do połączenia z odcinkiem objętym rozbudową ulicy Towarowej w zakresie przebudowy infrastruktury rowerowej i pieszej: - strona lewa: od km 0+994,24 do km 1+959,90 - strona prawa: od km 1+259,66 do km 1+959,90 oraz oświetlenia miejskiego od km 0+837,00 do km 1+942,50.  więcej >


Obwieszczenie na BIP o wydaniu w dniu 6 i 7 września 2018 r. postanowień znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP, odpowiednio w sprawie wznowienia z urzędu postępowania zakończonego ostateczną decyzją z 25 lipca 2018 r. - znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP, oraz o wstrzymaniu z urzędu wykonaniu tej decyzji, tj. ustalającej wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 m. Szczytno, jako działka nr 69/5 o pow. 0,0095 ha (powstała z podziału działki nr 69/3), KW nr OL1S/00044113/1  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego została wydana decyzja Nr Koz/028/18 z dnia 13 września 2018 r., znak: IGR-II.7840.2.24.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę nowych obiektów inżynieryjnych  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.25.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 Białystok- Głomno w km. ok. 84,480 - 84,610.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.24.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej dla obiektu należącego do Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 17.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.37.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 Olsztyn – Bogaczewo, na działce nr 83/1 obręb Nowa Wieś, gm. Pasłęk, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.36.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce nr 318 obręb 0003 Kadyny, gm. Tolkmicko, na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 254 Tropy – Braniewo w km ok. 21.120, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 35/18 z dnia 25.09.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.39.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 18/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.6.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 38/18 z dnia 26.09.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.43.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 16/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.2.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku od km ok. 87+700 do km ok. 88+100 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”, w zakresie zmiany zapisów punktu 6.1.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 37/18 z dnia 26.09.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.42.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 17/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.13.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”, w zakresie zmiany zapisów punktu 6.1.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego została wydana decyzja Nr 36/18 z dnia 26.09.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.41.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 23/18 z dnia 9.05.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.2.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – budowa ronda",w zakresie zmiany zapisów punktu 6.1  więcej >


Zawiadomienie mieszkańców ul. Piłsudskiego 1 w Szczytnie, ws. możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, za przejętą dz. 69/5.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.34.2018 wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa odcinka ulicy Żuławskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawska – Żuławska w związku z budową obiektu handlowego Castorama w Elblągu”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.38.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 500 kPa w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 relacji Białystok – Głomno na części działki nr 1/21 (dawniej działka nr 1/20) w obrębie 0007 Kętrzyn, gmina miasto Kętrzyn, powiat kętrzyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr Dźw/074/18 z dnia 9.10.2018 r., znak: IGR-II.7840.3.94.2018 zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Dźw/084/15 z dnia 26.05.2015 r., znak: IGR-II.7840.3.77.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę "Dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn w zakresie słupów nr: 2/WI, 4/WI, 5/WI, 6/WI, 7/WI, 8/WI, 9/WI, 11/WI, 12/WI, 13/WI, 14/WI, 20/WI, 21/WI, 22/WI, 23/WI, 27/WI, 28/WI, 29/WI, 32/WI, 33/WI, 36/WI, 37/WI, 1/DZ, 2/DZ, 3/DZ, 4/DZ, 5/DZ, 6/DZ, 7/DZ, 8/DZ, 9/DZ, 10/DZ, 14/DZ, 15/DZ, 16/DZ, 18/DZ, 19/DZ, 20/DZ, 23/DZ, 24/DZ, 25/DZ, 28/DZ, 29/DZ, 36/DZ, 37/DZ, 38/DZ, 39/DZ, 40/DZ", w zakresie: zmiany słupa 40/DZ (102) z typu M3NL spec.-5 na M3NL spec.+0 na działce nr 152, obręb 0015 Sąpłaty, jedn. ewid. 281702_2 Dźwierzuty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.40.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego punktu przeładunku gazu płynnego propan-butan, propan, butan poprzez dobudowanie czterech zbiorników naziemnych kopcowanych o pojemności 150 m3 każdy, na bocznicy kolejowej BY Piórkowo, działka nr 347, obręb Chruściel, gm. Płoskinia, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.39.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Grunwaldzkiej w Drygałach, gmina Biała Piska w zakresie przejścia rurociągu przez teren zamknięty pod torami linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk w km 131,173, działka nr 76/2, obr. Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana Decyzja Nr Jed/075/18 z dnia 12 października znak: IGR-II.7840.3.83.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na: Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 58 w miejscowości Dzierzki, działki nr 18/2 i 19/1, obręb 0009 Nowy Dwór, gmina Jedwabno, powiat szczycieński  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.23.2018 wydana decyzja Nr 41/18 z dnia 12 października 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w km 259+958 drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze”. Inwestycja realizowana będzie na działkach: 1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji: jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki nr: 214/1, 126, 153, 128/1, 152/1, 194/1, 152/6 (powstała z podziału 152/4), 214/4 (powstała z podziału 214/2), 195/1; 2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania, w związku z budową tymczasowych obiektów budowlanych oraz umocnienia brzegów rzeki: jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki nr: 152/5 (powstałej z podziału 152/4), 214/3(powstała z podziału 214/2), 194/2; 3) obejmujących teren wód płynących: jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki nr: 129;  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.32.2018 wydana decyzja Nr 42/18 z dnia 12 października 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Leonharda w Olsztynie – ciąg drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do połączenia z odcinkiem objętym rozbudową ulicy Towarowej w zakresie przebudowy infrastruktury rowerowej i pieszej: - strona lewa: od km 0+994,24 do km 1+959,90 - strona prawa: od km 1+259,66 do km 1+959,90 oraz oświetlenia miejskiego od km 0+837,00 do km 1+942,50.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.31.2018 wydana decyzja Nr 43/18 z dnia 12 października 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 02/14 z dnia 4 marca 2014 r., znak: IGR-II.7820.1.17.2013, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty- Morąg wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga z podziałem na 5 opracowań: Opracowanie I- odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w m. Małdyty w km 26+441 (bez skrzyżowania) do km 27+441 wraz z przebudową mostu w m. Wilamowo w km 27+063; Opracowanie II- odcinek od km 27+441 do km 32+858 (początek m. Dobrocin); Opracowanie III- odcinek od km 32+858 (początek m. Dobrocin) do km 38+152 (granica m. Morąg od strony Małdyt); Opracowanie IV- rozbiórka wiaduktu w km 38+236 nad nieistniejąca linią kolejową wraz z korektą przebiegu trasy w obrębie wiaduktu, od km 38+152 do km ok. 38+400; Opracowanie V- odcinek od km ok. 38+400 do km 39+579 (skrzyżowanie z ul. Wenecką w Morągu wraz z tym skrzyżowaniem).”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr Kal/080/18 z dnia 16.10.2018 r. znak: IGR-II.7840.3.51.2018 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" dla Odcinka od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków o długości 38,313 km (km 63,021 do km 65,410; km 74,129 do km 110,053).  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.27.2018 wydana decyzja Nr 44/18 z dnia 19 października 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 od km 70+853,35 do km 70+974 z drogą powiatową nr 1252N od km 7+130 do km 7+188 w Grodzicznie".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana Decyzja Nr Ol/084/18 z dnia 22 października znak: IGR-II.7840.3.93.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa w pasie drogowym drogi krajowej S51 na dz. nr 17/7, 15/2 obręb nr 88 Olsztyn; dz. nr 1/7, 1/20 obręb 94 Olsztyn - przejście poprzeczne pod korpusem drogi krajowej nr S51, dróg DL-55 i DL-53, w ramach zadania pod nazwą "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa relacji Grądek-SRP Michelin (Olsztyn)"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.35.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 Białystok- Głomno w km. ok. 84,480 - 84,610.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.41.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Kozłowo do miejscowości Niedanowo w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym (linia kolejowa nr 216 relacji Działdowo - Olsztyn) - działka nr 46/6 w obrębie Zakrzewo i 796/14 w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, powiat nidzicki.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.45.2018 wydana decyzja Nr 45/18 z dnia 25.10.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.45.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 4/18 z dnia 19.01.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: .: "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 46/18 z dnia 2 listopada 2018r, znak: IGR-II.7820.1.34.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: : „Rozbudowa odcinka ulicy Żuławskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Żuławska w związku z budową obiektu handlowego Castorama w Elblągu”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.44.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej DD2A od km 0+000,00 do km 0+176,65”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.1.24.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej dla obiektu należącego do Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 17.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.46.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach od km 47+251,98 do km 48+312,37.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.41.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Kozłowo do miejscowości Niedanowo w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym (linia kolejowa nr 216 relacji Działdowo - Olsztyn) - działka nr 46/6 w obrębie Zakrzewo i 796/14 w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, powiat nidzicki.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.52.2018 wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/15 z dnia 24.09.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2015, zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 listopada 2017 r., znak: DLI.I.6621.169.2015.AN.22 dla zadania pn.: „Zadanie II – Przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda (łącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną (bez skrzyżowania)” w ramach przedsięwzięcia: „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”, w zakresie dotyczącym projektowanej drogi w ciągu drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ulicą Stalową do skrzyżowania z linią kolejową, tj.: - wzmocnienie podłoża w technologii niekonsolidacyjnej wraz z wymianą gruntu w obszarze ulicy Towarowej w km 0+430,00 do 0+619,5 jezdni prawej, - budowy muru oporowego przy placu do zawracania w ciągu drogi obsługującej nr 1.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 47/18 z dnia 15 listopada 2018r, znak: IGR-II.7820.1.55.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 5/18, znak: IGR.II.7820.1.31.2017 z dnia 21 lutego 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541” oraz decyzję zmieniającą ww. decyzję Nr 34/18 z dnia 3 września 2018r, znak: IGR-II.7820.1.33.2018.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 48/18 z 16 listopada 2018 r, znak: IGR-II.7820.1.51.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 02/15 z dnia 18.03.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2014, zmienioną decyzją Nr 11/15 z dnia 11.06.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.20.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Zadanie I – Budowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną (łącznie ze skrzyżowaniem) do projektowanej obwodnicy Olsztyna” w ramach przedsięwzięcia: „Budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”, w zakresie dotyczącym projektowanej drogi w obrębie skrzyżowania ulic Towarowej i Budowlanej, tj.: wzmocnienie podłoża w technologii niekonsolidacyjnej wraz z wymianą gruntu w obszarze ulicy Towarowej w km 0+273,2 do 0+337,19 jezdni prawej. Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego, w zakresie wnioskowanych zmian: obręb nr 0084, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 1/1, 11/3, 12/1.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego IGR-I.746.2.38.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia 500 kPa w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 relacji Białystok – Głomno na części działki nr 1/21 (dawniej działka nr 1/20) w obrębie 0007 Kętrzyn, gmina miasto Kętrzyn, powiat kętrzyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.39.2017 zostało podjęte zawieszone postępowanie w sprawie znak: IGR-II.7820.1.39.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice- Kuligi (od km 63+220 do km 64+735)".  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.48.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 na odcinku w km 20+400 do 20+640 w m. Troszkowo".  więcej >


Obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej w części ostateczną decyzję z 25.07.2018. r. – znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP i orzekającej w zakresie zobowiązania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wypłaty odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 m. Szczytno, jako działka nr 69/5 o pow. 0,0095 ha.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.49.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 na odcinku w km 12+060 do 12+260 w m. Wozławki.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja nr Płos/38/2018 znak: IGR-I.746.2.40.2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego punktu przeładunku gazu płynnego na terenie terminalu przeładunkowego Piórkowo, linia kolejowa 204 Malbork – Braniewo, działka nr 347, obręb Chruściel, gm. Płoskinia, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.44.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej dla kolonii wsi Mierki w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216 relacji Działdowo – Olsztyn w km. 55,0 na części działki nr 390 (dawniej działka nr 2/1) w obrębie 0021 Mierki, gmina Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.45.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE225 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn – Ełk na części działki nr 1441 w obrębie 0001 Pisz, gmina miasto Pisz, powiat piski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.53.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo”, z podziałem na etapy:  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.3.97.2018 wydana decyzja Nr Osd/090/18 z dnia 23 listopada 2018 r., znak: IGR-II.7840.3.97.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 wraz z przejściem rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi DK-16, na działkach nr 184/1, 240/1, 239/1, 183/1, 182/3, obręb 0024 Ornowo, jednostka ewidencyjna 281509_2 Gmina Ostróda, w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Ornowo – etap I i II”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7840.2.44.2018 wydana Decyzja Nr Mr/037/18 z 27 listopada, znak: IGR-II.7840.2.44.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: budowę odcinka sieci wodociągowej na odcinku ul. Rynkowa - Os. Zatorze z przejściem pod torami PKP w km 33,351 linii nr 223, działka nr 15/3 w obrębie 0003 Mrągowo, powiat mrągowski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.57.2018 wydana decyzja nr 49/18 z dnia 27.11.2018r., zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z dnia 03.06.2013 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.5.2018 wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Olsztyńskiego Nr Dyw/82/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., znak: BI-II.6740.7.42.2018.AO5 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejsc. Spręcowo do miejsc. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo – Barczewko.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.46.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV na działce ew. nr 679/31 obręb Wydminy, gmina Wydminy, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.44.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej dla kolonii wsi Mierki, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216 relacji Działdowo – Olsztyn w km. ok. 55,0, na części działki nr 390 (dawniej działka nr 2/1) w obrębie 0021 Mierki, gmina Olsztynek, powiat olsztyński.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.45.2018 wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE225 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn – Ełk na części działki nr 1441 w obrębie 0001 Pisz, gmina miasto Pisz, powiat piski.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.47.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie instalacji i urządzeń sterowania ruchem kolejowym i linii energetycznych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku granica IZ Olsztyn (km 219,400 – stacja Olsztyn” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze” na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, działka nr 19/5 obręb 0019 Morliny, gmina Ostróda, stanowiącej teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.52.2018 wydana decyzja Nr 50/18 z dnia 7 grudnia 2018 r., znak: IGR-II.7820.1.52.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 17/15 z dnia 24.09.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2015, zmienioną decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 listopada 2017 r., znak: DLI.I.6621.169.2015.AN.22 dla zadania pn.: „Zadanie II – Przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda (łącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną (bez skrzyżowania)” w ramach przedsięwzięcia: „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”, w zakresie dotyczącym projektowanej drogi w ciągu drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ulicą Stalową do skrzyżowania z linią kolejową, tj.: - wzmocnienie podłoża w technologii niekonsolidacyjnej wraz z wymianą gruntu w obszarze ulicy Towarowej w km 0+430,00 do 0+619,5 jezdni prawej, - budowy muru oporowego przy placu do zawracania w ciągu drogi obsługującej nr 1.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana decyzja Nr 51/18 z dnia 10.12.2018r, znak: IGR-II.7820.1.47.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/18, znak: IGR.II.7820.1.32.2017 z dnia 21 lutego 2018r. dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie-Braniewo z podziałem na etapy: Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie-Frombork od km 21+346,00 do km 29+710,47 Etap II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Braniewo od km 31+718,00 do km 40+154,31”

 więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7821.6.2018 wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Działdowskiego z dnia 20.08.2018 r. znak: B.6740.142.2017 uchylająca decyzję Nr 1/17 z dnia z dnia 30.05.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Burmistrzowi Lidzbarka zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Lipową z ul. Leśniczówka, dz. nr 3234/1 obręb Klonowo, 5/1 obręb 2 miasto Lidzbark”  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.46.2018 wydana decyzja Nr 52/18 z dnia 19 grudnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach od km 47+251,98 do km 48+312,37.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.44.2018 wydana decyzja Nr 54/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania „Budowa drogi dojazdowej DD2A od km 0+000,00 do km 0+176,65”.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.58.2018 została wydana decyzja Nr 53/18 z dnia 20.12.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.58.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 20/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.9.2018, zmienioną decyzją Nr 40/18 z dnia 28.09.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.38.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 226+100 do km ok 226+300 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR"  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.12.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie 2 masztów teletechnicznych przy linii kolejowej nr 219 Ełk-Szczytno w km 82,560 i 116,352 . Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych : - 132/3 obręb 0001 Ruciane-Nida , gmina Ruciane-Nida, powiat piski, - 12/1 obręb 0013 Kaliszki, gmina Biała Piska , powiat piski, stanowiących teren zamknięty.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.56.2018 wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 od km około 4+980 do km około 5+750 polegająca na budowie chodnika wraz z urządzeniami towarzyszącymi: - odcinek 1 od km 4+980,00 do km 5+211,85, - odcinek 2 od km 5+630,90 do km 5+726,40.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-I.746.2.49.2018 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV Olsztyn (Mątki) – Morąg w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn - Bogaczewo na działce nr 146 w obrębie 6 Gubity oraz na działce nr 64/9 w obrębie 29 Żabi Róg, gmina Morąg, powiat ostródzki.  więcej >


Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/21 15:28:48
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska