Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7840.3.51.2018

z dnia 22.05.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu   8 maja 2019 r. została wydana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzja znak: DOA.7110.550.2018.MMS utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr Kal/080/18 z dnia 16 października 2018 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla Odcinka od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków o długości 38,313 km (km 63,021 do km 65,410; km 74,129 do km 110,053).

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42 .

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:30:36
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska