Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Wojewoda Warmińsko-Mazurski                                                                                                                                            

              w Olsztynie

  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

            10-575 Olsztyn

 

  Olsztyn, dnia 1 marca 2019 r.

IGR-II.7820.1.36.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Jarosława Bery reprezentującego inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, została wydana decyzja zmieniająca nr 08/19 decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 16/10 z dnia 16 listopada 2010 r., dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica - Napierki” znak: IGR.II.70450-1401-12/10 w zakresie zmiany funkcji przepustu PZ 26.

 

Pozostałe warunki decyzji Nr 16/10 z dnia 16 listopada 2010 r., dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica - Napierki” znak: IGR.II.70450-1401-12/10, pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 12.00 – 15.00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Zbigniew Pazerski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury,

Geodezji i Rolnictwa

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:22:31
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska